Resande mot Marieberg, tag plats

Upplev ett händelserikt trafikdygn på privatbanan Munksjö-Mariebergs Järnväg. Niclas Härenstam skriver om det viktiga i sitt modellrallande, det utvecklade trafikspelet.

Text & foto: Niklas Härenstam

Den grafiska tidtabellen för dag 97 (04:00-14:00)

Det är ännu mörkt när föraren för godståg 8100 från Munksjö till Marieberg gör sig klar för avgång. Klockan visar 04.50 denna onsdag när han får avgång av en något sömndrucken tågklarerare som har tjänstgjort hela natten. Tåget består av fem G-vagnar som ska till Gullfibers fabrik i Vidmarken. Varje vardagsmorgon går tomma vagnar upp till fabriken och transporteras varje kväll fullastade i retur igen till hamnen i Munksjö där det blir omlastning till båt.

Vi är på Marieberg-Munksjö Järnväg, MMJ, någonstans i Småland under tidigt 1980-tal. Järnvägen är privatägd, så här syns rulla såväl tysk som svensk materiel. Men samarbetet är nära med SJ som trafikerar huvudbanan mellan Eleborg och Farmstad som passerar Munksjö. I dagsläget trafikeras banan av fyra resandetåg och två godståg.

I verkligheten är järnvägen numera nedpackad i kartonger, men i sin glans dagar var den uppbyggd i en källare i Jönköping. Den var byggd i två plan och med två slingor, men eftersom stationerna låg åtskilda från slingorna upplevdes det som en punkt till punkt järnväg. Jag tillhör den stortens modellrallare som uppskattar trafikspel mer än landskapsbygge. Självklart ska tågen gå efter tidtabell. På MMJ bestämde jag själv vad klockan var allt eftersom spelet rullade, och längden på godstågen avgjordes av en särskild konjunkturnyckel.

Marieberg är den större av de två städerna medan Munksjö är järnvägsknut och hamnstad. Mitt emellan ligger de små samhällena Vidmarken, Backbo och Griphult.

Strax efter halv sex på morgonen har 8100 rullat in i Marieberg. Direkt efter ankomst blir det vagnuttagning med hela tågsättet tillbaka några kilometer till Vidmarken. Samtidigt rullar nattåget 370 från Stockholm in i Munksjö på spår 3. Sist i tåget, som dras av ett Da-lok, går en WL2 med destination Marieberg. På spår två står MMJs tyska diesel med en AB2 i kroken. Sovvagnen växlas över till MMJs tåg och utgör därmed tåg 1870 med avgångstid 06.20.


Tåg 1870 med en sovvagn litt WL2 sist från Stockholm mot Marieberg gör ett kort uppehåll i arla morgonstund i Backbo. Tåget är ständigt nedläggningshotat, men utgör fortfarande en viktig länk till huvudstaden för invånarna i Munksjö och Marieberg

När SJs tåg lämnat Munksjö för vidare färd mot Farmstad, är snart avgångstiden inne för 1870. Dieseln mullrar igång och tar sats uppför backen på utfarten från Munksjö. När tåget passerar Griphult utan att stanna är det uppe i fart. I tåget börjar nu tågmästaren med allmän väckning inför slutstationen. Tåget har endast ett kort uppehåll i Backbo och ankommer till Marieberg klockan 06.48.

Föraren av 8100 har då satt sitt lok främst för tåg 1871 som består av en F5 och en B5. Vagnarna utgör det direkta dagtåget till Stockholm. Tåget har uppehåll på alla hållplatser och ankommer till Munksjö klockan 07.32.

Några minuter senare ankommer tåg 371 som består av standardsammansättningen på huvudlinjen, en A2 och två B7 vagnar. Det senaste året har SJ satsat kraftfullt på linjen som tidigare hade standardsammansättningen en AB7 och två B15. Samtidigt utökades antalet tågpar från fyra till fem per dag och riktning.

Vagnarna från tåg 1871 växlas över till 371 som kan fortsätta färden mot Eleborg och Stockholm. I Marieberg påbörjas nu växlingen inför tåg 8071. Idag ska sex vagnar med ner till Munksjö. Arbetet är snabbt avklarat och tåget kan rulla iväg på tidtabell klockan 10.24. I backen på infarten till Munksjö blir det till att bromsa hårt. Ungefär samtidigt som tåget rullar in i Munksjö på spår 1 ankommer SJ med tåg 374 på spår 3.

På spår 2 står MMJs rälsbuss som nyligen ankommit från Rallersta, som ligger några mil söderut på huvudlinjen. Mellan Rallersta och Munksjö går rälsbussen med släp, men nu kopplas släpet av inför den fortsatta resan mot Marieberg. Sedan resandeutbytet mellan tågen är klart, får båda samtidig avgång och kan lämna Munksjö. Rälsbussen har behovsuppehåll på samtliga hållplatser och redan i Griphult stannar tåget för avstigande. Det blir även uppehåll i Backbo medan Vidmarken kan passeras innan tåget tar sig an de sista kilometerna upp mot Marieberg.

Så här mitt på dagen är det lugnt kring järnvägen. Lokföraren i Marieberg kan unna sig en lunchrast medan lokföraren i Munksjö växlar isär det ankommande godståget och sätter samman dagens norrgående godståg.
Klockan 12.52 lämnar så rälsbussen Marieberg mot Munksjö igen. Det blir spetsmöte i Munksjö med godståg 8070 som nu är klart för avgång mot Marieberg. I vanlig ordning blir det även resandeutbyte med huvudlinjen.

Loket i godståget får slita lite för att orka upp i Girphultsbacken. Men väl uppe kan hastigheten öka till maximala 70 kilometer i timmen. Tåget ankommer Marieberg kockan 14.18 där det återigen blir växling. När klockan närmar sig 15 kopplas rälsbussen ihop med släpet igen för en snabb vända till Rallersta. Men innan det blir klart söderut på linjen måste tåg 378 inväntas för möte.

Den grafiska tidtabellen för dag 97 (14:00-24:00)

Idag var 378 något sent, men det får MMJs personal ta igen på vändningen i Rallersta. Tåg 2132 mot Rallersta får avgång innan 378 helt har stannat vid plattformen och försvinner söderut genom tunneln. Ytterligare en timme går innan rälsbussen är tillbaka igen, nu som tåg 1874 mot Marieberg. Tåget är genomgående från Rallersta och har bara tre minuters uppehåll. Den här gången får släpet följa med på resan norrut.


Eftermiddagens rälsbusståg 1875 står redo för avgång från Mariebergs station
mot Munksjö. I bakgrunden syns kvällens nattåg mot Stockholm.

Klockan 16.44 ankommer rälsbussen till Marieberg och har en halvtimmes uppehåll innan återresan mot Munksjö påbörjas. Söderut blir det återigen uppehåll på samtliga hållplatser innan tåget rullar in på spår 2 i Munksjö. Tåg 381 mot Rallersta och Eleborg rullar in och gör ett kort uppehåll och fortsätter sedan söderut.

Det börjar skymma på och det är dags att växla lite inför dagens sista godståg, 8101, med de fullastade G-vagnarna från Vidmarken till Munksjö. Det blir ännu en vagnuttagning mellan Marieberg och Vidmarken för att hämta vagnarna.

Så här några minuter efter 19 rullar tåg 382 in i Munksjö med de två direkta vagnarna från Stockholm till Marieberg. Eftersom de går närmast lok är det Da-loket som växlar över dem till spår två där MMJs diesel väntar. Tåg 382 fortsätter norrut och snart är det även avgångstid för tåg 1876 mot Marieberg. Tåget har inga uppehåll på vägen och en något snävare tidtabell än de andra tågen, så det gäller för lokföraren att ligga på.

När tåget ankommit Marieberg avgår godståg 8101 direkt mot Munksjö. Nu går det betydligt långsammare, men klockan 20.42 rullar tåget in i Munksjö och växlas omedelbart bort till hamnen.

I Marieberg byter loket som ankom med tåg 1876 tågsätt och hämtar ut nattåget (AB2+WL2) mot Stockholm. Kvällens resenärer droppar in och blir visade till sina kupéer ombord. Även om nattförbindelsen varit nedläggningshotad i flera år, är det ändå ganska många som utnyttjar tåget. Klockan 21.20 drar lokföraren försiktigt igång tåget och rullar ut från Marieberg. Vid Vidmarken ökas hastigheten något innan det är dags att bromsa in för uppehållet i Backbo. En lokalt resande går av, och ytterligare en sovvagnsresenär ansluter.

Dörrarna stängs och tåget rullar igång igen. Snart når det Munksjö där det ankommer till spår 2. Strax inkommer tåg 385 på spår 3, och sovvagnen växlas över för sin vidare färd. När 385 har lämnat Munksjö klockan 22.10 lägger sig lugnet över järnvägen.

Ännu en dag är genomförd. Den 97:e i ordningen.