Malmbanan fortsätter att dominera utbudet från Roco och Märklin följer upp förra årets svenska satsning med två godsvagnssatser.

Text: Jocke Hultgren

Det är inga revolutionerande nyheter att vänta inom området godsvagnar. Roco packar om sina malmvagnar och säljer dem med nytt artikelnummer. Samtidigt satsar Märklin på korta öppna godsvagnar med höga lämmar.

Där inget annat anges så avser texten modeller i skala 1:87.

K O M B I M O D E L L
www.kombimodell.de
Den nya tyska småserietillverkaren Kombimodell planerar att under hösten komma med modeller av kombivagnstypen Sdggmrs med märkning för både Cargonet och Green Cargo. De vagnar som både Cargonet och Green Cargo använder i sin trafik ägs egentligen av det tyska bolaget AAE som är en av europas största ägare av godsvagnar och vars affärsidé är att hyra ut godsvagnar till tågoperatörer över hela kontinenten. Det som utmärker vagnstypen är att den består av två vagnsdelar som har en gemensam jacobsboggie mellan de båda delarna.

M Ä R K L I N
www.marklin.de
Under året kommer Märklin med två svenska godsvagnssatser. En specialsats som endast är avsedd att säljas på den svenska marknaden och en sats som även kommer säljas på Märklins andra marknader.

Den senare av de båda innehåller en öppen stolpvagn av typen Oe samt två stycken öppna lådvagnar av typen Isu, varav den ena har en bromshytt. Stolpvagnen har en last med något som skall efterlikna virke och lådvagnarna kommer lastade med stenkol. Flera svenska privatbanor köpte liknande godsvagnar från Tyskland för att lösa ett stigande behov av att transportera stenkol, malm och annat okänsligt bulkgods i början av 1900-talet. Det återstår att se om Märklin valt att gå den enkla vägen och enbart lackat om tyska modeller eller om man faktiskt anpassat modellena efter hur de såg ut i Sverige.
Art.nr: 46038

Specialsatsen från Märklin innehåller totalt fem lådvagnar av typen Isu, en av vagnarna har bromshytt. Samtliga vagnar levereras med en last av stenkol. Det är i grunden samma modell som i satsen ovan, dock med andra vagnsummer.
Art.nr: 46044

P I K O
www.piko.de
Piko kommer under året med en modell av en äldre svensk vagn för transporter av syror, det är dock ingen tankvagn i vanlig bemärkelse, utan den öppna vagnen har flera mindre behållare där syran förvarades under transporten.
Art.nr: 54922

R O C O
www.roco.co.at
Den svenska godsvagnsnyhet som Roco presenterar i sitt prospekt är en sats bestående av fyra malmvagnar av typerna Uad och Uadp. Modeller som sedan tidigare finns i modell och som nu alltså kommer med nya nummer.
Art.nr: 45971

Andra tillverkare har tidigare nått stora framgångar med mer eller mindre förebildsriktiga modeller av vagnar med märkning för danska bryggerier och nu gör alltså även Roco en dansk kylvagn med märkning för bryggeriet ”Carlsberg”.
Art.nr: 66242

En annan dansk nyhet är en öppen stolpvagn av typen Kbs som kommer i en sats tillsammans med en modell av en rälsgående Unimog. Det kan vara värt att påpeka att fordonet ej är försedd med någon drivning utan endast skall ses som en dekoration på anläggnigen. Det förekommer även i Sverige att fordon av den här typen används i växling internt på olika industrier. Unimogen har även gummihjul och blir mer flexibel än ett växellok eftersom den även kan användas till andra arbetsuppgifter än växling. Med ett plogblad och en sandspridare monterad kan den exempelvis användas till snöröjning.
Art.nr: 45972

Danska modellrallare kan i år också glädja sig åt en vagn av typen Sdgmns lastad med en trailer med dekor för den danska fönstertillverkaren Velfac.
Art.nr: 66587

T I L L I G
www.tillig.com
En skandinavisk nyhet från Tillig är en norsk kylvan för fisktransporter. Det rör sig om en ommålad tysk modell som inte riktigt stämmer överens med den typ av vagnar som NSB tidigare disponerade för dessa transporter.
Art.nr: 76456

About The Author

Related Posts