article placeholder

Hbis från Hobbytrade

I början av det nya året kom Hobbytrades modeller av de svenska Hbis-vagnarna ut på marknaden. Det är en godsvagn som är relativt vanlig på svenska spår och rimligtvis borde det således bli en populär modell ...
article placeholder

Svensk kylvagn från Hobbytrade

I mitten av augusti presenterade Hobbytrade de första CAD-skisserna på den kommande modellen av kylvagnen H/Ibcos. Text: Jocke Hultgren Hobbytrade har under sommaren inlett arbetet med utvecklingen av d...
article placeholder

Skandinaviska diesellok i modell

Under sommaren har Hobbytrade kommit ut med en serie modeller i H0 av dieselloket Mz typ II i danska, svenska och norska utföranden. Text: Jocke Hultgren Hobbytrade kom i mitten av sommaren ut med TÅGAB...
article placeholder

Bilder på Hobbytrades Tmz i H0

Hobbytrade har på sin hemsida publicerat bilder på en provmålad korg till den kommande modellen av dieselloket Tmz i H0. Loket i TÅGAB:s färgsättning beräknas produceras inom några månader. Text: Jocke Hul...
article placeholder

MZ i alla fyra utföranden

Den danska tillverkaren Hobbytrade kommer har långt framskridna planer på en stor satsning på det danska diselloket Mz. Man har i förhandsinformationen gått ut med att de första modellerna skall komma redan ...