article placeholder

Norska lokomotorer från Rivarossi

För växling vid verkstäder och inom industrier byggde Breuer Werke ett antal olika små lokomotorer under 1900-talets första hälft. Den modell som kanske fått störst uppmärksamhet och som Rivarossi gjort i mod...
article placeholder

Ny norsk modell av El17

Norsk Modeljernbane har under hösten kommit med en av många efterlängtad modell av det norska elloket El17 i "topline"-utförande. Text: Jocke Sannagård Foto: Norsk Modeljernbane Man har tidigare haft...
article placeholder

Blå personvagnar från NMJ

I slutet av sommaren kom NMJ med sex 60-talsvagnar i den första blå färgsättningen som de hade hos SJ från början av 90-talet. Text: Jocke Sannagård Foto: NMJ Detta är den tredje serien vagnar i NMJ:...
article placeholder

SJ:s 40-talsvagnar från NMJ

NMJ planerar inte bara för fler svenska godsvagnar. Under året har man även för avsikt att börja producera modeller av SJ:s 40-talsvagnar. Text: Jocke Sannagård  Foto: NMJ Det var under 2008 som man int...
article placeholder

Nya svenska vagnar på G från NMJ

Den norska mj-tillverkaren NMJ planerar att med början under året komma med en omfattande serie svenska äldre slutna godsvagnar av flera olika typer. Text: Jocke Sannagård  Foto: NMJ Satsningen på svensk...
article placeholder

Norskt superlok från NMJ

Dieselloket Di 6 kommer som väldetaljerad modell i H0 De första modellerna av dieselloket Di6 i "superlineutförande" har nu kommit från NMJ. Samtidigt kommer man med en modell av loket i det utförande de f...
article placeholder

Ny version av Di3 från Heljan

Redan när NMJ tog över den norska agenturen för Heljan så utlovade man en ny version av NSBs diesellok Di3 som Heljan tidigare tagit fram i H0 i samarbete med Bergen Modeljernbane. Nu har de två första mod...