I denna artikel tar Patrik Lindqvist upp hur man kan gå till väga för att installera en högeffektsdrivning på ett Rc2-lok från Märklin.

Text & foto: Patrik Lindqvist

Jag har konverterat ett Märklin 3341 (Rc2 1056) med den nysläppta konverteringssatsen 60921 vilken innehåller en mfx-dekoder och en ny 5-polig högeffektsmotor. De verktyg som behövs för jobbet är en liten flatskruvmejsel och en lödkolv med lite lödtenn.

Enligt instruktionerna med konverteringssatsen så ska installation göras av en Märklin auktoriserad återförsäljare, men själva jobbet är inte särkskilt märkvärdigt för en normalhändig modellrallare. Det finns även satser med artikelnummer 60922, 60923 och 60924 och vilken sats man ska köpa beror på vilket lok som ska konverteras, så kontrollera detta noga innan köp!


Innehållet i lådan framgår av bilden ovan


Den gamla trumkollektormotorn demonteras enligt bilden
(i nedre delen syns delarna till högeffektsmotorn)


Riktningsomkopplaren tas bort helt och hållet då denna ju ersättas
av dekodern. På bilden är den nya motorn monterad.

På motorn löder man fast de medföljande motstånden, grön och blå kabel från dekodern. Röd kabel löder man fast på den lite kretskortsbit som sitter mitt i loket och innehåller kontakt med släpskon eller kontaktledning. Brun kabel löder man fast i det lödöra som sitter i andra ändan av loket från motorn sett. Orange kabel är jord för belysningen och sedan är gul, respektive grå kabel aktiv kabel för belysningen beroende på körriktning.


Gott om plats inuti loket för dekodern som synes på bilden!

När man sätter loket på spåret och slår på strömmen så presenterar sig loket snällt och dyker upp i tåglistan under namnet MFX-DECODER, så det är bara att ändra namnet och börja köra. Loket går bra efter konverteringen, helt i klass med andra Märklin lok med den 5-poliga högeffektsmotorn.

Några inställningar av dekodern går inte att göra med Mobile Station utan man behöver Central Station för det vad jag förstår. Konverteringssatsen kostade 1000 SEK vilket känns ok med tanke på att man får en dekoder för dubbelriktad kommunikation och en ny motor.

Kommentarer
2005-03-26
Anledningen till att det står att ombyggnaden ska göras av auktoriserad Märklinservice är att garantin på prylarna endast gäller då. Alltså gör du operationen själv och något går galet får du själv stå för detta.

I bruksanvisningen för Mobile Station kan du läsa att under rubriken Edit Lok (tyska lok ändern) finns möjlighet att själv ställa acceleration (acc) inbromsning (dec) och högsta hastighet (V-max). Samt då även ändra namnet på loket.

Som handlare med genomgången utbildning hos Märklin har vi även fått lära oss vikten av att tvätta ur den gamla motorn. ÄVEN om loket är tämligen nytt. Jag har själv ofta lagt märke till att många nya lok är ”översmorda” vilket syns på att det är oljigt under t.ex. släpskoplattan. Om loket är ”nytt” men stått ett par år utan att köras har oljan även börjat att tjockna, i detta fall kan loket gå onödigt trögt vilket resulterar i högre strömförbrukning och därmed även högre värmeutveckling som är direkt skadligt för motorn.

Hälsningar
Claes Olofsson
Eurohobby Helsingborg

About The Author

Related Posts