TX Logistik 185 från Roco

En modell som i nyhetsprospektet anges som tysk, men som under åren även setts på svenska spår är TX-Logistik 185 417. Företaget har under många år varit verksamma på svenska spår och moderbolagets tyska 185:or...