LS Models planerar att producera godsvagnen Habis under 2016 och bland de planerade versionerna finns det flera intressanta modeller för svenska modellrallare.

Habis var en vagnsytyp som utvecklades i mitten av 70-talet. Det var en sluten boggivagn för transporter av gods med stor volym och relativt låg vikt. De vagnar som tillverkades för olika europeiska järnvägar var inte helt ovanliga på svenska spår. Enligt uppgift skall de ofta levererat importerade livsmedel och i returen från Sverige lastats med exempelvis pappersrullar.

Svenska ASG var en transportör som inte bara fokuserade på landsvägstransporter utan man hade även ett antal egna godsvagnar. Exempel på äldre varianter av ASG:s godvagnar för trafik i Europa har tidigare producerats av tillverkare som NMJ och Lima. I slutet av 70-talet valde ASG att investera i 25 nya godsvagnar av typen Habis tillverkade av tyska Uerdingen. Vagnarna ska ha varit registrerade i Tyskland från 1977 till 1982. Vid behov så skall man även ha hyrt in vagnar av samma typ från andra vagnsägare. När ASG avvecklade sin egna spårtrafik så lär flertalet av de egna vagnarna ha hamnat hos Combitrans, en annan svensk speditör. Under 90-talet utvecklades en mängd nya slutna godsvagnar med bättre lastförmåga och Habis-vagnarna ställdes av då de blev omoderna. Flera av ASG:s tidigare vagnar skall under 90-talet ha byggts om till vagnar för rundvirkestransporter av företaget Inlandsgods. (Källor: Postvagnen & Drehscheibe)

LS Models planerar att under 2016 komma med flera modeller av Habis med märkning för ASG, skillnaden verkar vara vagnsnummer och land för registrering av de aktuella vagnarna. Man kommer även med en Habis-vaggn märkt Vetro Glas – Cargo Malmoe.

Tillverkare: LS Models
Artikelnr: 38050 (SJ/Vetro Glas), 38051 (SJ/ASG), 36102 (DB/ASG), 32122 (2 st Habis B/ASG)
Pris: Uppgift saknas

About The Author

Related Posts