I väntan på ett nytt Rc-lok


Jeco har låtit ta fram två ombyggnadssatser till Rocos modell av Rc5 eller Rc6 för den som vill ha en Rc2, Rc3 eller Rc4 i modell.

Av allt att döma så kommer det dröja innan Roco väljer att göra de tidigare aviserade modellerna av Rc3 och Rc4. Den svenska småserietillverkaren Jeco har av denna anledning kommit med två ombyggnadssatser innehållande allt man behöver för att göra om Rocos modell av Rc5 eller Rc6 till en Rc2, Rc3 eller Rc4.

Den stora satsen innehåller ett delvis nytt tak och nya tankar till lokets underrede samt dekaler med ett antal olika valbara lokidentiteter. Den mindre satsen innehåller takdetaljer till den ombyggda modellen, exempelvis isolatorer, huvudbrytare och signalhorn.

Tak och tankar
Art.nr: JE896
Rek.pris: 695:-

Takdetaljer
Art.nr: JE897
Rek.pris: 245:-

Jeco har även tagit fram ett antal ombyggda färdigmodeller. Man erbjuder flera varianter av modeller, men tygdpunkten i satsningen ligger på modeller av blå Rc2 och Rc4 med komplett märkning för den statliga godstågsoperatören Green Cargo.

Flera artikelnummer
Rek.pris från 3050:-

Tillverkare: Jeco