Roco kommer under 2016 med en nya version av det svenska malmloket Iore. Katalogtexten avslöjar inte vilken lokindivid man har för avsikt att återskapa i modell, men det blir en modell med LKAB:s logotyp på lokets sidor (Bilden ovan visar art.nr 72537). Tekniskt sett ska modellen överensstämma med tidigare tillverkade modeller av malmloket.

Tillverkare: Roco
Art.nr:72657
Pris: €249

About The Author

Related Posts