Säsongspremiär hos Modelljärnvägens Hus

Den första helgen i maj var det premiär för den femte säsongen för utställningen Modelljärnvägens Hus utanför Alunda. 

Text & foto: Jocke Sannagård

Trettiofem kilometer nordost om Uppsala, på vägen mot roslagskusten ligger modelljärnvägsutställningen ”Modelljärnvägens Hus” på familjen Hultgrens gård i Söderby, några kilometer söder om det lilla uppländska samhället Alunda. Efter att ha svängt av från den stora vägen och kört genom byn på den smala vägen kommer man fram till gården. Det enda som avslöjar att det inte är en vanlig bondgård på landet är parkeringen intill den stora ängen som är fylld av bilar.

På gården finns inte bara modelljärnvägsutställning i den renoverade ladugården. Man driver även ett café och handelsträdgård. Den senare har även kompletterats med en visningsträdgård där man under sommaren kan se en del av de blommor som odlas i växthusen. Gården drivs av Meta och Eilerth Hultgren tillsammans med deras barn och anställd extrapersonal.  

Odling är något Eilerth och Meta haft som intresse och sysselsättning sedan mitten av 70-talet. Tidigare har man även odlat grönsaker, men idag är den gröna verksamheten  koncentrerad till  växthusen i Söderby där man både odlar och säljer vår- och sommarblommor.

Mellan växhuset och ladugården hittar man trädgårdsjärnvägen som öppnades förra sommaren. Tågen är i skala 1:29 och har amerikansk förebild. Modellerna är relativt ovanliga i Sverige och har direktimporterats från USA där tåg i trädgården är populärt bland modellrallare.

Trädgårdsjärnvägen vid Modelljärnvägens Hus är ca 150 kvadratmeter och omfattar ungefär 110 meter spår i två separata slingor. Landskapet runt tågen är alltid viktigt och när man bygger en trädgårdsjärnväg så blir det kanske inte riktigt som med modelljärnvägar i andra skalor. Här har man försökt använda växter som dels utgör tekniska hinder för tågen i form av att de skräpar och dels växter som passar in i handelsträdgårdens sortiment. Trots vårvärmen finns ännu risken för frostnätter och därför hade ännu inget planterats i rabatterna runt spåren under premiärhelgen, men när sommarsäsongen inleds efter midsommar skall alla växter vara på plats.

Alla delar på gården ligger tätt samman, trädgårdsjärnvägen ligger mellan växthuset och caféets uteservering som i sin tur ligger strax intill ladugården med utställning, café och mj-butik.

Inne i ladugården ligger det egentliga ”Modelljärnvägens Hus” där man har fyra olika modelljärnvägar samlade. Mest känd av dem är kanske Yxkrokens Järnväg som skapats av Bruno Kock och som varit i fokus vid ett flertal tillfällen i flera svenska böcker och tidningar om modelljärnvägar.

Inför sommarens säsong hade man färdigställt hyllbanan som varit under uppbyggnad i ett par år. Anläggningen är framför allt skapad för att visa modeller med ljudfunktioner, eftersom plexiglaset runt de andra anläggningarna effektivt dämpar ångpuffar och signalhorn.

Den största av de fyra modelljärnvägarna är skapad för att många tåg ska kunna köras samtidigt, anläggningen har spår i nio nivåer. Totalt omfattar anläggningen 700 meter räls och 200 växlar på de 32 kvadratmetrarna så det är tämligen tätt mellan spåren. Här kan besökare i alla åldrar köra med ungefär hälften av tågen (12 st) som rullar på anläggningen, något som tycktes uppskattas av många av besökarna på plats. Anläggningen har en skandinavisk förebild när det gäller det som rullar på spåren, men det hindrar inte att det rullar både franska TGV och tyska ICE på anläggningen.

Modelljärnvägens Hus kommer öppna för sommaren efter midsommar, den 22 juni, fram tills dess är utställningen endast öppen för bokade grupper. Mer om utställningen, hur man hittar dit och annan praktisk information finns på hemsidan.