Modelltåg på julmarknaden i Alunda


Arbetet med att visa upp Velandets Järnvägar för allmänheten fortsätter, denna helg behövde vi inte transportera anläggningen så många kilometer.

Sedan många år tillbaka arrangeras årligen i Alunda en julmarknad av Lions och Alunda IF. Sedan Konsumbutiken på orten lade ner har man lånat den i stort sett tomma lokalen till julmarknaden för de knallar och utställare som inte vill ha sin försäljning utomhus i kylan.

Några veckor före marknaden blev det klart att vi från Modelljärnvägens Hus skulle medverka med vår modelljärnväg som vi tidigare visat och haft provkörningar av på Gränby Centrum. Bortsett från några få verktyg så fanns alltsammans som vi haft med oss vid tidigare visningar redan nedpackat i kartonger så arbetet med att förebereda utställningen blev relativt lindrigt denna gång. På lördagskvällen lastades alla sektioner av anläggningen i skåpbilen medan kartongerna med modeller och tillbehör fick stå kvar i förrådet.

Klockan tio på söndagsförmiddagen träffade vi arrangörerna i lokalen och blev anvisade den plats vi skulle få disponera under dagen. Därefter började arbetet med att lasta in allt i den tomma butiken, sektioner och kartonger togs in i värmen innan vi började resa upp anläggningen, sektion för sektion. Arbetet med att bulta samman sektionerna, montera rälsskarvar, skruva kablarna mellan sektionerna och placera ut alla tillbehör och rullande material går verkligen bra, denna gång tog det inte ens två timmar från det att den första sektionen kom in i lokalen förrän tågen började rulla.

Allmänhetens provkörningen gick bra. Det förekom ett antal urspårningar under dagen, med något fåtal undantag orsakat av att tågen backas i hög hastighet runt anläggningen. Sammantaget så handlar det ändå bara om ett fåtal minuter under fem timmars intensivt körande som någon av de båda provkörningsslingorna var ur trafik, och det känns väldigt bra.

Genomströmmningen av människor var naturligtvis mycket mindre under denna visning än när vi var på Gränby centrum, men i gengäld stannade man upp en lite längre stund, ställde frågor och testade att köra tågen på båda slinorna så ”trycket” på anläggningen var nog lika stort här som under alla våra tidigare visningar.

Det är både roligt och spännande att höra kommentarerna och se reaktionen från alla som kommer och kör våra tåg, oavsett om man är gammal eller ung, kvinna eller man, så verkar modelljärnvägen faschinera.

Visningen av Velandets Järnvägar arrangerades av Modelljärnvägens Hus i samarbete med Modellrallaren.


Hela anläggningen har kommit in i värmen.


En stor anledning till att arbetet gick så smidigt var att vi fick hjälp av Jimmy och Andreas.


Efter ett par timmar var hela anläggningen monterad och de första tågen släptes iväg.


Marknaden har haft öppet under en timme och det är som sagt gott om intresserade från Alunda som vill se och provköra tågen på banan.


Modelljärnvägens Hus hade även med sig sin ”butik” med startsatser och annat som man behöver för att komma igång i hobbyn.


Många var imponerade av den lilla Dm3:ans enorma ljudresurser och det långa malmtåget som inte riktigt fick plats på anläggningen.


Hela anläggningen på en bild.


Ibland undrade man om det var barnen eller föräldrarna som var mest intresserade.


Det kräver en viss koncentration för att stanna tågen på exakt rätt plats.


Utrullningen på Dm3:an gör att det gäller att planera körningen och vara koncentrerad.


Många beundrade det vackra blå tåget som trafikerade ett av de övre spåren på anläggningen