Ny ägare av Fleischmann

I mitten av februari såldes den anrika mj-tillverkaren Fleischmann till Modelleisenbahn GmbH, det bolag som sedan några år tillbaka är ägare av Roco.

Med en 120-årig historia bakom sig som familjeföretag så har mj-tillverkaren Fleischmann sålts till ett bolag som heter Modelleisenbahn Holding GmbH. Företaget är sedan tidigare ägare till Roco och ägs av affärsmannen Franz-Josef Haslberger och en österrikisk bank.

Alla publicerade uppgifter tyder på att man kommer fortsätta verka som två helt separata varumärken på marknaden, men att affären skall leda till samordningsvinster vid produktutveckling, marknadsföring, distribution och materialanskaffning. Affären som gör att europas 2:a och 3:e största mj-tillverkare hamnar hos samma ägare, är en i raden av strukturförändringar på mj-marknaden de senaste åren.

Marknadsledande Märklin tog under förra året över LGB och är sedan tidigare ägare av Trix. En annan aktör som vuxit sig starkare är Hornby som genom köp av Elektrotren, Jouef, Rivarossi, Lima och Arnold är en av de största mj-företagen i Europa.

Vad affären kommer innebära för den svenska marknaden återstår att se, Roco har under de senaste 20 åren varit väl representerade på den svenska marknaden, medan Fleischmann haft en något undansskymd roll. Man är emellertid den enda storserietillverkaren som satsat på svenska modeller i N-skala och förhoppningsvis är detta något man kommer att fortsätta utveckla.