Skandinaviskt jubileum på utställning


Det Skandinaviska Järnvägssällskapet i Storbrittannien firade sitt 10-års jubileum under 2004. Det stora firandet ägde rum i samband med Englands största mj-mässa, ”Warley National Model Railway Exhibition” som arrangerades i det stora mässcentret i Birmingham den 4:e och 5:e december.

Sällskapet är en engelskspråkig organisation för alla som har ett intresse i de skandinaviska ländernas järnvägar. Mer information om sällskapet finns på deras hemsida. Sällskapets monter under utställningen i Birmingham bestod av fem anläggningar, information om sällskapet, ett bildspel och en utställning av modeller från några skandinaviska mj-tillverkare.

Anläggningarna man visade på utställningen var:
Strömstad (Sverige 1965 – läs mer i Continental Modeller, oktober 2003)
Sjælsberg (Danmark – epok III, IV, V)
Tartilla (Finland – epok IV)
Ulvik (Norge – epok IV, V)
Obbekær (Danmark P87 – epok III – läs i Continental Modeller November 2004)

Bildspelet hade satts samman av Kjell Magnusson och visade bland annat bilder från Jönköpings – Gripenbergs Järnväg.

Utställningen av modeller från de ledande småserietillverkarna i skandinavien inkluderade modeller från Hobbytrade och Brimalm (modellerna hade ställts till förfogande av Brimalms engelska importör ”Great Little Trains”). Medlemmar ur sällskapet hade dessutom bidragit till utställningen med modeller från UGJ, Perlmodell, Teknobygg och HNJ Verkstad.

Även Heljan fanns representerade i sällskapets monter. På vändskivan i ”Strömstad” visade man en av de första serietillverkade modellerna av det dansktillverkade My-loket, även kallat ”Marilyn Monroe”.

De huvudsakliga festligheterna ägde rum under lördagseftermiddagen då Paul Jones (huvudansvarig för årets utställning), Andrew Burnham (redaktör för Continental Modeller) och Kim Nannestad (Heljan) tillsammans med sällskapet firade jubiléet med att äta tårta.

Under helgen besöktes utställningen av 18.400 besökare, vilket är nytt rekord för den årligt återkommande ”Warley National Model Railway Exhibition”.


Strömstads station i en modell av hur det kan ha sett ut innan bangården spårsanerades


Under utställningen trafikerades ”Strömstad” med ett antal olika svenska tåg

En överblick över sällskapets hela monter.

Närmast i bild kan man se ”Strömstads” tågmagasin


En bild från ”Sjælsberg”, en av de två danska anläggningarna man visade upp.
Ytterligare en bild från denna anläggning kan ses överst på denna sida


”Tartilla” var den enda anläggningen med finsk förebild


En bild från den norska stationen ”Ulvik”


Växelloket i ”Ulvik”


”Obbekær” är en utställningsanläggning under uppbyggnad. Den byggs i exakt skala 1:87


Man visade upp ett antal modeller från mj-tillverkare i skandinavien.


Heljan passade på att visa upp sin rykande färska modell av My-loket


Mer än 18000 modellrallare besökte utställningen under helgen. En majoritet av utställningen rör brittiska tåg och här kan man se intresset för Hornbys monter, en av de större under årets utställning.