Byggtips för HNJ Verkstads betvagn


Under hösten har småserietillverkaren HNJ Verkstad tagit fram en serie bet-/grusvagnar av typen I/J i byggsats. Anders Steen har byggt modellen och har några tips inför bygget.

Av: Anders Stèen

I samliga fall har delarna lötts, men vissa delar kan med fördel även limmas.

UNDERREDE
Börja med att vika alla markerade delar, balkar, buffertbalkar. Löd fast yttersidor av längsgående balkar. Fäst de små delarna som skall representera ändarna på tvärbalkarna, 5 på varje sida. Vänd dom rätt! Vik och löd bromsbackar. Montera bromsutrustning i avsedda hål i underredet. Prova med hjul så att de går fritt för bromsbackarna. Spara detaljer i bromsutrustningen till senare (undersidan). Slipa bort allt överflödigt tenn från underrede översida . Fäst sedan brädgolvet. Korrigera redan nu om vagnen är skev. Om man vill ha mer tyngd i vagnen kan man löda fast massiv mässingsstång (1,5 x 1,5) mot undersidan. Se illustration nedan. Kontrollera så att hjul går fria och anpassa längd så att hålen för buffertar blir fria.

KORGEN
Montera de inre väggarna mot golvet. Det finns uttag i golvet. Innan de yttre väggarna viks fäst alla stag och ”nitremsor” enl. ritning i de etsade uttagen. De längre på kortsidorna. Tillsammans bildar de ”L-balkar”. Det är enkelt om man klämmer fast själva balken i ett skruvstäd motsv. och sedan lägger på lång-/kortsida och löder på baksidan. OBS! korta de två mittre balkarna i överkanten, innan montage, så att man kan trä på nitdelarna. Skall stämma med korgens överkant. Fäst alla delar till bromsplattform i förberedda hål på avsedd kortsida. Sittbräda (den korta) med två stöd och fotbräda (den långa) med sina små stöd. Det minsta mot mitten. Löd fast golv-brädornas ändar på långsidorna som motsvarar golvet under korgen på långsidorna. Putsa rent baksidorna av de yttre korgväggarna, vik och fäst mot de inre väggarna. Tänk redan nu på så att den kortsida som skall ha bromsplattform hamnar mot rätt buffertbalk. Finns ett extra etsat uttag i buffertbalken. Löd fast hörnbeslag. I det beslag som sitter vid bromsplattformen får man fila upp två små uttag ett för sittbrädan och ett för nedre yttre stödet, innan man monterar beslaget. Löd fast de nitade delarna som skall visa luckornas insida. Vissa vagnar hade även nitade överdelar av luckorna. Finns på plåten så det räcker till detta också.

KORG + UNDERREDE
Passa in ytterdelarna av buffertbalkarna och löd fast. Det med fotstegshållare på bromssidan. Borra hål för ev. TB-koppel och ta upp större hål för buffertar. Om man vill ha hästdragöglor borra hål för dessa. Fanns inte på originalritning. Montera dragkrokarna. Borra två 0,4 (0,3)mm hål på högra sidan av bromsplattformskortsidan för handtag, ett hål mellan planka ett och två uppifrån invid högra mittre L-balken och ett hål mellan planka två och tre i hörnbeslaget. Bocka 0,4 (0,3)tråd till handtag och löd fast. Putsa på insida. Fäst etsat handtag på långsida mot bromssätet. Löd fast två fotsteg på den vänstra sidan. Det övre skall vara parallellt framåt med vagnens längdriktning och det undre skall vridas bakåt. På andra sidan skall det undre stödet tas bort. Det övre skall vridas framåt. Bocka, 0,4 tråd och montera växlarhandtag i båda ändar. Spara bromsutrustning på gaveln till senare. Montera ev adresskyltar i nedra vänstra hörnen av långsidorna. För vagnar som ägdes av andra bolag än YEJ i vagnförbundet YJ, montera etsad ägareskylt på långsidorna.

UNDERSIDA
Fäst de delar som motsvarar undersida av längsgående balkar. Uttag finns som passar perfekt. Vik ut stöd för nedfällda luckor. Löd ihop och vik de delar som blir fjädringspaket. Löd fast fjärdringar. Fäst axelboxar och under dessa de fyra små tvärstagen på axelhållarna. Kontrollera med hjul igen. Ev. måste axelhållare borras ur före montage. Montera ev. dragstång mellan dragkrokar. Komplettera med resterande detaljer av bromsutrustning undertill och på kortsidan. Bromsskruven är liten, var försiktig! Prova hjulen igen. Sätt dit buffertar och vald koppeltyp. Löd fast tillverkarskylt Kockums på långbalk till höger om mittersta tvärbalks-ändan.

MÅLNING, DEKALER, DETALJER
Underredet skall målas gråsvart och golv, sidor med grå färg, som skall representera patinerat trä. Använder mellangrå färg/grå primer och vädrar efter dekaler satts på plats med kolpulver/svartgrå/rostfärgad krita. Klarlacka områden för dekaler. Sätt fast dekaler på långsidor och långbalkar. Golv och insida skall ”skitas ner” om vagnen är tom, så att man kan se att det som transporterats varit leriga betor eller grus. Halvmatt/Satinlack över hela modellen (Biltema 36-755). Last av betor tillverkas på följande sätt: klipp till brun kartong och böj så att det blir ett valv. Provmontera löst. Pensla på vitlim och rulla i kardemummakärnor (dom minsta i påsen). Betlasten är klar. Sätt på plats under betsäsongen. Tips! Vagnarna användes även till transport av betmassa från sockerbruken, denna kan tillverkas av Chamotte 0,5 (Kreatima) blandat med vit spackel inomhus (½). Nu har ni en perfekt liten betvagn/grusvagn som var så vanlig på de södra banorna och som grusvagn på flera andra banor.

ORIGINALRITNING