Postvagn i byggsats från HNJ VerkstadSmåserietillverkaren HNJ Verkstad har planer på att ta fram en modell av postvagnen Do1.

Text: Jocke Sannagård
Ritning: HNJ Verkstad

Är man intresserad av Sveriges Järnvägar före 1930-talet är det ett begränsat sortiment av färdigmodeller, men flera svenska småserietillverkare har tidigare tillverkat och har planer på byggsatser av fler lok och vagnar med ursprung på 1800-talet eller tidigt under 1900-talet. En av dessa är HNJ Verkstad. Om det finns tillräckligt stort intresse har företaget planer på att ta fram en byggsats av en tidig postvagn med boggier. Vagnen byggdes för Skåne-Hallands Järnväg som öppnades 1885 och har beteckningen Do1.

Vagnskorgen levereras som ett etsat ark och den som är intresserad kan man även köpa till gjutna detaljer så som buffertar och takdetaljer. Modellen beräknas levereras under våren 2011, men för att projektet skall bli verklighet så krävs en intresseanmälan omgående. HNJ Verkstad kontaktas enklast via företagets egen hemsida.