Dekaler till Hector Rails nya lok

Kort efter att Hector Rails senaste inköp anlänt till Sverige i sommar så lackades det i bolagets färger. Loket som hos Hector Rail heter 242 är kanske mer känt som ”Taurus”. Ännu har ingen mj-tillverkare hunnit presentera en modell av loket, men för den som vill pyssla själv så finns det nu dekaler till modellen.

Text: Jocke Sannagård
Fotograf: Mats Gudmundson

Privat tågtrafik i Sverige har i många fall förknippats med bättre begagnade lok som ratats av de stora järnvägsbolagen. Hector Rail är en tågoperatör med ägare som haft resurser att investera i en omfattande lokpark som innehåller både begagnade och moderna lok. Det senaste i raden av ellok heter hos Hector Rail typ 242 och är ett modernt ellok tillverkat av Siemens. Loktypen som kallas Taurus (Tjuren) eller ES64U2 har levererats till ÖBB, DB och flera mindre bolag. Många av loken har hyrts ut av Mitsui Rail, och det är ett av dessa lok som Hector Rail nu valt att köpa. Man har en option på att köpa ytterligare fyra lok framöver. Liksom alla andra lok hos Hector Rail så har loket fått namn efter en filmkaraktär. I det här fallet har loket döpts till ”LaMotta” vilket lär komma från  filmen ”Tjuren från Bronx” som handlar om proffsboxaren Jake LaMottas liv. Kommer man satsa på fler Taurus-lok så kanske även ”Ferdinand” dyker upp…

Taurus är ett univerallok som används både i person- och godstrafik, loket har en högsta tillåten hastighet på 230 km och kommer med denna hastighet bli Sveriges snabbaste lok när det godkänts för trafik i Sverige. Fortfarande arbetar Järnvägsstyrelsen med handläggningen av ärendet. Det har spekulerats i att loken skulle kunna användas i snabba persontåg åt andra operatörer. Sedan oktober är järnvägsnätet öppet för konkurrens för även persontrafik och Hector Rail har redan idag ett avtal med Veolia som innebär att man drar Veolias resandetåg på sträckan Stockholm – Malmö. Det är inte helt omöjligt att det nya 242-loket kommer dyka upp i den här trafiken framöver, men med Veolias begagnade vagnar som max får rulla i 160 km/h så lär det dröja innan man kan använda lokens fulla kapacitet.

Ännu har ingen mj-tillverkare aviserat att man skall göra en modell av Hectors Rails nya lok, men för den som är händig så har dekaltillverkaren HB Janna tagit fram en sats för den som vill lacka och märka om en egen modell av loket. I dagsläget finns modeller av Taurus från både Roco och Piko och dekalerna skall passa båda modellerna. Är du intresserad av dekalerna så kontakta HB Janna för mer information. Många av Hector Rails lok finns som modeller från Roco, Märklin/Trix och ACME och det är inte helt orimligt att åtminstone Roco väljer att göra en modell av även ”LaMotta” inom en inte alltför avlägsen framtid. Piko har tyvärr varit näst intill helt ointresserade av svenska modeller och lär fortsätta vara det, om inget oväntat händer!

För den som vill se mer av förebilden så rekommenderas denna tråd på diskussionsforumet Postvagnen. Mer information finns också på Järnväg.net.