Pocherbulletinen

Det första numret av en ny tidskrift för mj-intresserade har under hösten presenterats. Pocherbulletinen är en liten skrift där man i varje nummer presenterar en av Pochers svenska vagnar.

Text: Jocke Sannagård
Bild: H-Felt Förlag

Det är som sagt ingen vanlig mj-tidning. Ämnet är mycket specifikt och målgruppen är ganska smal. Pocher var en italiensk mj-tillverkare som under åren 1957 – 1968 tillverkade ett antal svenska vagnar i modell. Modellerna från den italienska tillverkaren var på sin tid något alldeles speciellt. De var baserade på svenska förebilder och levererades körklara. Idag känns detta nästan som en självklarhet, men i början av 60-talet var antalet svenska modeller på marknaden ganska lätträknat.

Genom skriften vill ”Svenska Pocherakademin” och H-Felt Förlag öka intresset för, och information omkring de vagnar som skapades av den italienska mj-tillverkaren Pocher. Skriften har inga fasta utgivningstider utan man säger själva att nya nummer kommer presenteras i samband med mj-mässor och marknader.Än idag är vagnarna från Pocher populära. Kanske framför allt bland dem som var unga modellrallare när modellerna introducerades på den svenska marknaden. Modellerna värderas idag högt bland samlare och är ofta svåra att få tag i.

Jag har fått möjligheten att titta närmare på det först utgivna numret av bulletinen. En skrift om Pochers modell av SJ:s kylvagn av typen GHz med märkning för kylfraktföretaget ”Termotransport”. Det är som sagt ingen ny konkurrent till tidningarna Allt om Hobby, Tåg eller Mj-Magasinet man har introducerat. Pocherbulletinen är en liten skrift om ett väldigt smalt område för en grupp med ett specialintresse. Man inleder skriften med en introduktion till hur företaget grundades och fortsätter med en presentation av förebilden till modellen i både ord och bild. Därefter kommer en omfattande presentation av de många olika versioner av modellen som har tillverkats.

Jag tycker det är tråkigt att man valt ett så begränsat format som A5. Jag hade gärna sett alla  bilderna lite större och det hade gärna fått vara någon ritning på förebilden. Jag vet inte heller om rött är den bästa bakgrundsfärgen för modellbilderna. Jag är överhuvudtaget lite frågande till idéen att göra en samling småskrifter, personligen hade mycket hellre sett all information samlad i en bok eller tjockare magasin.

Mediafakta
Pocherbulletinen
Antal sidor: 24 st i formatet A5
Pris: Lösnummer 50kr, porto tillkommer
Hemsida: F-Felt Förlagdirekt.