Allt om Modelltåg 9

För nionde gången i rad har Allt om Hobby:s förlag kommit ut med en bok i serien ”Allt om Modelltåg”. Liksom tidigare böcker är det en samling av artiklar inom olika ämnen av en grupp skribenter, dock med de tre redaktörerna Rutger Friberg, Christer Engström och Lars-Olov Karlsson som mest framträdande.

Av: Jocke Sannagård

Man har en uttalad strävan att ge boken en stor bredd och det kan vara positivt på så sätt att man kan nå en större målgrupp. Tyvärr blir det lätt lite splittrat och inte så grundligt som man kanske hoppats på. Många artiklar är intressanta och välskrivna, men alltför ofta tar de slut när man just kommit in i ämnet och vill veta mycket mer.

Boken inleds med en artikel av Christer Engström om hur man kan ge Mj-Hobbyexpertens signaler en mer förebildsenlig stolpe, det är en uppföljande artikel till en notis om de nya signalerna i fjolårets bok. Signaler är ett stort område som är eftersatt på många modelljärnvägar. I dagsläget finns det både byggsatser och färdigmodeller av svenska signaler och det finns egentligen inget hinder för att få dem att lysa på den egna anläggningen. Jag hade gärna sett en hel bok om bara signaler och signalsystem, en genomgång av utbudet på marknaden, både svenska och utländska förebilder, hur de fungerar i verkligheten, olika möjligheter att styra dem och mycket, mycket mer.

Rutger Friberg har besökt tre privata anläggningar i Göteborg och presenterar dem i tre olika reportage,  det är dels återbesök hos Lennart Möller och far och son Andrén, dels en titt i trädgården hos Felix Nyström där en LGB-anläggning modell större byggts upp. Tyvärr saknar jag en del i alla tre reportagen, även om det i två av fallen är återbesök så är artiklarna för korta för att ge något sammanhang. Riktigt små bilder som inte säger speciellt mycket i reportaget från den Andrénska anläggningen drar också ner intrycket. Formatet på boken är ganska litet och att på en sida försöka klämma in fyra bilder känns inte helt genomtänkt. Reportaget från Möllers anläggning är bättre redigerat med ett par bilder på varje sida, men jag tycker alla tre artiklarna kunde ha platsat bättre i förlagets tidning och att sidorna i boken hade kunnat användas till ETT lite mer genomarbetat anläggningsreportage, förslagsvis från den trädgårdsjärnväg som Rutger ger en liten ”tjuvtitt” ifrån.

Samme skribent har även besökt visningsanläggningen Loxx i Berlin. Här har reportaget fått flera sidor, bilderna är större och detaljbilder mixas med översiktsbilder. Artikeln känns mer genomarbetad i både text, fotografering och redigering med exempelvis bilder i större format som bland annat jämför anläggningen i dagsljus och mörker. Det är en intressant artikel om man är nyfiken på att se hur man byggt upp den mastodontanläggning som detta handlar om.

Robin Högbergs artikel om tågfärjorna mellan Trelleborg och tyska Sassnitz känns riktigt bra, den är relativt lång, tar upp både förebilden och Jan ”Älgen” Svensssons n-skalemoduler med tema Trelleborgs Färjestation. Som läsare får man en bred historik om ett ämne som många modellrallare sällan har kontakt med och bildmaterialet är både informativt och inspirerande, översiktsbilder varvas med detaljbilder och även placeringen av bilder och text känns genomtänkt.

Lars-Olov Karlsson och Christer Engström har besökt dansken Pelle som bygger en otroligt snygg amerikansk anläggning i H0. Pelle har vid flera tillfällen medverkat i tidningen Model Railroader och har även gjort ett tre böcker som givits ut av det amerikanska förlaget Kalmbach. Som läsare får man följa Pelles resa från det att intresset för modelljärnvägar väcktes tills dagsläget där anläggningen är relativt färdig och projekten handlar mer om att hjälpa andra utveckla sina anläggningar genom artiklar och böcker. Artikeln känns genomarbetad och får breda ut sig på fler sidor, något som jag tror är extra viktigt när boken har ganska litet format. Jag saknar dock en spårplan med fotomarkeringar som underlättar om man vill orientera sig bland bilderna, det borde nästan vara standard i artiklar som denna.

Den som är intresserad av malmvagnar från Bergslagen hittar säkert både tips och inspiration i Claes Mattissons artikel. Den innehåller inte så mycket text utan snarare ett bildgalleri över de modeller Claes byggt varvat med bilder och ritningar på de olika förebilderna.

Efter att ha haft problem med missljud och ojämn gång så har Christer Engström testat olika motorer och dekodrar till Jecos Ma-lok och sammanställt resultatet av testerna i en ganska omfattande artikel. I en annan artikel i boken har Christer en genomgång av hur man kan bygga om och ändra programmeringen av ljusfunktioner på vanliga dekodrar. Det är i båda fallen intressanta ämnen och jag hade gärna sett en hel bok med bara fokus på motorer, dekodrar, programmering och justeringar. Artiklar som dessa blir lätt torra och ganska ointressanta om man inte är intresserad av ämnet, bilderna är inte jättespännande och det är nog inte många som blir inspirerade att sätta igång av bilden på en transformator, en digital centralenhet, ett kretskor och en massa tunna kablar.

O-vagnstemat fortsätter i Lars-Olov Karlssons artikel om smalspåriga O-vagnar. Artikeln är fokuserad på hur de smalspåriga O-vagnarna användes och hur de såg ut, men Lars-Olov tar även upp utbudet av modeller och hur han själv skapat en fyraxlig smalspårig O-vagn.

Smalspår är även tema i Hans Svenssons artikel. Hans brinner för smalspår i lite större skala och artikeln sammanfattar mycket av det Hans skrivit om i Allt om Hobby de senaste 25 åren. En intressant artikel som kanske kan så ett frö hos den som är intresserad av att börja bygga om startsatsloket på vinden.

Kenneth Landgren fortsätter sin artikelserie om järnvägarna på 60-talet och denna gång har boken en genomgång av resgodshanteringen, vilka vagnar som användes och lite om hur det kunde se ut på stationerna. Artikeln tar även upp exempel på modeller som kan passa för ändamålet. Jag hade gärna sett mycket mer även om detta. I texten omnämns exempelvis resgodshanteringen i rälsbuss-trafiken, men det finns inga bilder som illustrerar hur släpvagnarna såg ut. Varför inte sammanställa och upparbeta alla artiklarna i serien och skriva ännu mer så att det kan bli en hel bok om järnvägarna på 60-talet i modell och verklighet?

Jag tycker tyvärr att årets bok känns mer splittrad än vad den var förra året, då hade boken ett antal olika artiklar om nya svenska modeller och deras förebilder och det blev på något sätt ett outtalat tema i boken. Detta att samla ett antal artiklar inom många olika områden kanske passar en del, men jag skulle gärna se en mer sammanhållande ram runt varje bok, ett tema som återkommer i mer eller mindre alla artiklar.
Redaktionen har ambitionen att producera minst ett par böcker till i serien, det kommer man säkert lyckas med. Konceptet börjar dock kännas en aning tjatigt och jag tror att det är dags för lite nytänkande och förändring för att motivera modellrallare till köp av boken.

Jag tycker boken ”Modelltåg 9” kan platsa i bokhyllan om man hittar den billigt hos någon bokbutik på nätet, men till det ordinarie priset skulle jag överväga att lägga till några guldpengar och få en i princip lika tjock tidning hemskickad tre gånger om året, då jag tycker Modelljärnvägsmagasinet erbjuder ungefär samma upplägg som årsboken från Allt om Hobby.