Utbudet av modeller fortsätter att växa i en rasande takt. Här ska jag försöka sammanfatta vilka svenska modeller som stora och små mj-tillverkare har aviserat att de har för avsikt att producera de närmaste året (åren).

Av: Jocke Sannagård
Senast uppdaterad: 2012-01-30 (uppdateringar och kompletteringar kommer ske succesivt)

Listan är sorterad i bokstavsordning efter tillverkare.

ACME
Den italienska tillverkaren Acme aviserade redan förra året att de skulle göra modeller av de lok som TX Logistik och Peterson Rail hyr från tyska Lokpool. I båda fallen handlar det om ellok av typen 185, dvs i grunden samma lok som ACME:s tidigare modeller av Green Cargo:s Re och Cargonet 119. Har inga uppgifter om när modellerna levereras.

60231/65231 (AC) Typ 185 Lokpool: TX Logistics
60235/65235 (AC) Typ 185 Lokpool: Peterson Rail

Arnold
Under året har man för avsikt att tillverka en 4-axklig tankvagn med märkning för Nordwaggon.

Brekina
Uppgifter saknas.

B-Models
En liten belgiskt tillverkare som växer. I år har man två 2-pack med Rilns-vagnar märkta för svenska ”Green Cargo”. Den enda skillnaden mellan vagnarna är att de har olika nummer. Bilder på prototyper av de kommande modellerna finns på www.modelltag.se och här hittar du hela nyhetsprospektet från B-Models.

  45.616 Set 2 x Rilns Green Cargo
45.617 Set 2 x Rilns Green Cargo

Fleishmann
Det av många saknade Rc-loket i N-skala återkommer och dessutom ska man göra Rc-lok även i SJ-blått utförande. Dessutom blir det ett par godsvagnar i H0.

Heris
En sluten godsvagn av typen Kbis med märkning för Nordwaggon, dessutom SJ:s tyska personvagnar AB8K i H0.

Hobbytrade
Redan förra året presenterade man planerna på modeller av parkopplade Mulipurposvagnar.

Jeco
Under året har man planer på att göra flera Rc-lok, T43, X2000, Ma och eventuellt något ånglok i H0. Dessutom kommer man även med svenska bensinstationer i H0.

Märklin
Ett orange Rc-lok med ett set passande bruna vagnar och ett blått Ue-lok.

NMJ
Uppgifter saknas fortfarande.

Piko
Man kommer med Hector Rail:s Taurus i både H0 och N-skala.

Rivarossi
En halvsvensk nyhet är det lilla tyska accumulatorväxelloket som man producera. Hos TÅGAB i Kristinehamn finns två lok av typen för växling vid företagets verkstad.

Roco
Bland nyheterna finns bland annat ett ”modernt” Da-lok i färgerna för Tågfrakt, en brun Dm3, Tågab:s Tmy, svart Rc6, svarta personvagnar, fler malmvagnar och ett antal olika godsvagnar. Mer info inom kort.

Trix
Speciellt för den svenska marknaden gör man en modell av Ue i orange/blå- färgsättning. Det är en modell som kom från Märklin för ett par år sedan. Nästa år kommer man även med Ue i den mer modern blå/röda-färgsättningen.

About The Author

Related Posts