Fler kylvagnar från NMJ

NMJs populära serie med svenska kylvagnar av typen Grf har nyligen kompletterats med ytterligare en serie vagnar med reklam för flera olika företag.

Den industriella livsmedelsproduktionen slog på allvar igenom i början av 50-talet. Nya förpackningar, produktionsmetoder och utvecklade kylanläggningar i lager, butiker och bostäder gjorde att allt fler produkter kunde tillverkas på en ort för att sedan transporteras kylda till butikerna. Det var företaget Findus som började göra försök med att isolera vanliga slutna godsvagnar i början av 50-talet. Försöken föll väl ut och resulterade i att SJ beställde mer än 600 vagnar av typen Grf. Vagnarna levererades under en tioårs-period från 1952 till 1962. De sista vagnarna av typen togs ur trafik under 90-talet. De vagnar som gick i fasta omlopp för specifika kunder fick ofta reklammålning och det är detta som NMJ tagit fasta på. Sortimentet från företaget omfattar idag en mängd olika varianter av vagnstypen som levererades som Grf, i flera fall går de olika målningarna även att få med olika vagnsnummer.

De modeller som nu är aktuella från tillverkaren:

Tidigare levererade modeller från företaget finns med både träpanel och i moderniserat utförande med plåtklädda vagnssidor:

NMJ har även gjort modeller av de slutna godsvagnar som var grunden till att man överhuvudtaget:


Tillverkare: NMJ |Direktlänk till kylvagnarna