article placeholder

Bygge av SJ litt Mg i H0

Jag vill berätta hur man själv kan bygga ett av de maffigaste svenska ellok som funnits, nämligen Mg-loket. Det är redan idag möjligt att beställa ett färdigbyggt Mg-lok av Brimalm och modellen kommer antagli...