Danskt i svenska färger från Nmodell

Nmodell kommer med en materialsats till den som är intresserad en modell av dieselloket Tmz i N-skala.

Text: Jocke Hultgren  Foto: Nmodell

Tmz är det senaste i raden av begagnade danska diesellok som köpts in av svenska tågoperatörer. Loktypen används till att dra godståg på flera platser i landet och den förekommer i flera mer eller mindre fantasifulla färgsättningar.

Materialsatsen som Nmodell nu presenterar innehåller en lokkorg i plast, tillverkad av den danska småserietillverkaren Togdillen. En drivning till dieselloket BR 232 från Brawa och en sats med dekaler som Nmodell tagit fram i egen regi. För tillfället är det klart med dekaler för TÅGAB, STT, VIDA, Three T och TX Logistik/Södra, men man arbetar med att ta fram dekaler för fler av de operatörer som använder loktypen.

Nmodell anger att man troligen även kommer leverera ljusledare i satsen för den som själv vill experimentera och montera dessa. Något man påpekar är att belysningen på drivningen från Brawa har ett grönaktigt sken. Materialsatsen kommer inte att levereras med fönster, utan detta är något som man måste ordna på egen hand med plastfilm eller något annat.

Inledningsvis så kommer modellen endast att erbjudas som materialsats, men om ett tillräckligt stort intresse finns så kan man även komma att erbjuda färdigmodeller. Den som är intresserad av detta ombeds kontakta Nmodell.

Materialsatsen har ett planerat pris på 1550 kr och kan endast beställas direkt från Nmodell. www.nmodell.se | www.togdillen.dk