Fler malmvagnar från Roco


Återigen finns det malmvagnar att köpa till de malmlok som Roco producerat den senaste tiden.

Text: Jocke Hultgren

Roco har under flera år haft de svenska malmvagnarna av typerna Uad och Uadp i sitt sortiment. Det har kommit ut ett antal olika satser med de båda vagnstyperna. Nu har Roco kommit med två satser med malmvagnar. Det är dels en sats med två vagnar av typen Uad och två vagnar av typen Uadp, dels en sats med fyra stycken vagnar av typen Uadp. Den första har Roco sedan tidigare aviserat som en nyhet för året. Den senare är en nyproduktion av en tidigare utgiven sats.

Den första satsen innehåller två vagnar av typen Uadp (släta sidor) och två vagnar av typen Uad (räfflade sidor). Vagnarna har nya nummer. I övrigt ska det inte vara någon skillnad i utförandet på modellerna i denna sats. Satsen har ett rek.pris på 1136 kr.
Artikelnr: 45971

Den andra satsen innehåller fyra vagnar av typen Uadp (släta sidor). Vagnarna i satsen har nya nummer enligt information från den svenska distributören. Satsen har ett rek.pris på 975 kr.
Artikelnr: 44173

Det finns inga indikationer på att man inte kommer att tillverka malmvagnar i fortsättningen, men vill man inte vänta på att nästa serie skall tillverkas, så kan det vara läge att kontakta sin återförsäljare av Roco, tillgången är begränsad. www.jeco.se | www.roco.cc