Speciella modeller till varje kund


Modeller byggda för hand efter kundens önskemål är affärsidé för Lunds Vagnverkstad, en nyregistrerad svensk småserietillverkare av modeller.

Text: Jocke Hultgren Foto: Kapser Dudzik och Johan Johnsson

Omlackning av lok och vagnar började som en hobby. Verksamheten växte i och med att allt fler fick upp ögonen för de modeller som togs fram och under hösten har firman Lunds Vagnverkstad registrerats av Johan Johnsson, mannen bakom de ombyggda och omlackade modellerna.

Företagets affärsidé är att erbjuda det som inte så många andra gör, speciella modeller som inte går att få från någon av de etablerade tillverkarna. Man bygger om för hand och lackar om modeller efter kundernas önskemål. Man kan även åta sig specialuppdrag som att bygga samman obyggda byggsatser eller scratchbygga modeller efter beställarens krav. Man samarbetar även med småserietillverkaren Nmodell och kan leverera färdigmodeller i N-skala på beställning.

Man har ambitionen att hålla korta leveranstider och vara en flexibel leverantör för kunder med krav. Alla modeller levereras körklara med samtliga detaljer förmonterade.

Den som är intresserad av att veta mer om Johan och om Lunds Vagnverkstad kan läsa mer på företagets hemsida som är under uppbyggnad. www.lundsvagnverkstad.se

Några bilder på modeller producerade av Lunds Vagnverkstad