Den svenska småserietillverkaren Nmodell som de senaste åren gjort sig ett namn på att ta fram svenska modeller i N-skalan har nu även börjat producera modeller i H0.

Text: Jocke Hultgren

Det är framgångarna med deras modell av SAAB 96 i N som gjort att man nu gått vidare och även utvecklat en modell av fordonet i H0. Utbudet av äldre svenska bilar i modell har varit begränsat. Sedan Brekina presenterade sin modell av Volovs Amazon så har många modellrallare önskat sig en modell av en äldre SAAB och detta har Nmodell tagit fasta på.

I dagarna har Nmodell tagit emot de första prototyperna av den nya modellen och på sin hemsida anger man att antalet modeller som kommer produceras är baserat på antalet förbeställda modeller. Det kommer att tillveras fler modeller än som förbeställts, men vill man vara säker på att få sin egen modell bör man alltså beställa modellen redan nu.


Foto: Nmodell

Under första hälften av 60-talet tillverkades SAAB 96 av SAAB’s fabrik i Trollhättan. Modellen blev väl mottagen av marknaden och gjorde att SAAB blev en biltillverkare att räkna med.

F A K T A
På Nmodell’s hemsida kan du se fler bilder av prototypen och även beställa din egen modell. Mer fakta om förebilden hittar du på www.saabmuseum.com eller www.saabklubben.se.

About The Author

Related Posts