Jeco planerar att under 2009 och 2010 komma med en stor mängd nya modeller. Det handlar om lok och motorvagnar som man tidigare producerat i vitmetall i samarbete med engelska DJH och som nu kommer tillverkas med andra metoder i Asien.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Jeco

De senaste åren har Jeco utvecklat en mängd svenska modeller tillsammans med samarbetspartners i Asien. Modellerna har producerats med liknande metoder som hos de flesta storserietillverkarna, detta innebär ett utförande på modellerna med metallunderreden och överbyggnad och detaljer i plast. Resultatet har i de flesta fall varit bättre eller i nivå med vad de etablerade storserietillverkarna klarat av. Satsningen tycks ha varit framgångsrik och Jeco avslöjar nu sina planer på att under de kommande två åren öka denna produktion i en ganska hög grad.

Jeco hade tidigare ett sortiment av exklusiva metallmodeller i små serier. Produktionsmetoden för dessa färdigmodeller gjorde att de ofta kostade det dubbla eller mer i jämförelse med motsvarande modeller från storserietillverkarna, men de senare har framför allt haft någon enstaka svensk loktyp som de år efter år kommit ut med nya versioner av. Den som eftersträvat variation på sin modelljärnväg har varit hänvisad till dyrare färdigbyggda metallmodeller eller de något billigare byggsatserna av desamma.

I det nyhetspropekt som man publicerat framgår att man avser att ta fram modeller av i stort sett alla modeller man tidigare haft i sitt sortiment av vitmetallmodeller, dessutom inleder man en satsning på Rc-lok. För samtliga modeller gäller att de kommer i analogt utförande och digitalt utförande med ljud för både 2-räls DC och 3-räls AC.

Listan över kommande modeller omfattar följande loktyper:

Ånglok
S1
E
E2

Ellok
Bt
Du
Hg
Ma
Rc2
Rc3

Diesellok
T43

Motorvagnar
X2000

Hela prospektet finns att ladda ner här

About The Author

Related Posts