En tillverkare som de flesta svenska modellrallare inte har på sina anläggningar är spanska Electrotren. Man tillverkar med några undantag framförallt spanska modeller i H0 och är sedan några år tillbaka en del av Hornby International. Nyligen publicerade man på sin hemsida de viktigaste nyheterna inför 2010.

Har man inget intresse alls av modeller med en annan förebild än ifrån Sverige så har Electrotren inte mycket att erbjuda. Här är det som sagt spanska modeller som regerar. Man planerar att under året komma med en mängd nya modeller av olika typer.

Bland annat kommer man med ångloket typ 141 i två olika färgsättningar, detsamma gäller elloket av typen 289 som kommer i både orginalfärgsättning och ett mer modernt utförande. Även i Spanien har motorvagnar tagit över en allt större del av persontrafiken, och bland nyheterna från Elektrotren hittar man flera av dem. Först ut är en modell av en elmotorvagn med fyra vagnar av typen 464 ”Civia” som används i lokaltrafik på olika sträckor i Spanien (bilder på förebilden). Man kommer även med en modell av elmotorvagnen av typen 490 ”Alaris”, ett tre-vagnarståg för regionaltrafik och mycket nära ”släkt” med Cisalpino, snabbtåget som trafikerar Italien – Schweiz.

Den tredje motorvagnen man kommer med (i två olika utföranden) har beteckningen TRD och är en två-vagnars dieselmotorvagn. Förebilden är tillverkad av spanska CAF, men likheterna med danska IC3 (dvs Y2 ”Kustpilen” i Sverige) är slående och frågan är om de är baserade på samma plattform i grunden. Har försökt hitta något som kan verifiera mitt påståeende, men hitills utan resultat. Oavsett om den har släktskap med Kustpilen så är det ändå en modell som med lite färg och dekaler skulle kunna passa för lokaltrafik även hos något påhittat länstrafikbolag på svenska modelljärnvägar.

När det gäller vagnar så kommer man med flera olika personvagnar av flera typer, bland annat med ”Talgo III”, ett vagnsset med synnerligen speciellt utseende. De godsvagnar man visar upp i onlineprospektet är en boggievagn av typen Rmmns och tre behållarvagnar i olika färgsättningar.

Se hela nyhetssammanställningen på Electrotrens hemsida och läs även mer om spaniens järnvägar på Wikipedia.

About The Author

Related Posts