Utbudet av modeller i N-skalan tycks ständigt växa för den som kan tänka sig att arbeta med etsade byggsatser.  Lagom till evenemanget ”Modelltåg-10” presenterade Frykmodell flera nya svenska vagnsbyggsatser i skala 1:160.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Frykmodell

Frykmodell är en småserietillverkare som under de senaste åren tagit fram både tillbehör och modeller i framför allt N-skala. Under hösten har man kommit med de första vagnsbyggsatserna. Det handlar om etsade modeller av resgodsvagnen F5/FV1, generatorvagnarna Qax och spårrensaren Qcg.

Den tvåaxliga resgodsvagnen FV1/F5 utvecklades åt SJ redan på 30-talet. Det var en vagnstyp som byggdes ända fram till slutet av 40-talet och den var vanlig i alla typer av persontåg fram till och med mitten av 80-talet. De flesta vagnarna levererades till SJ, men förekom i några exemplar även hos TGOJ. Heljan tog för några år sedan fram modellen i H0 som en del i sitt sortiment av svenska nitade 30-talsvagnar.

En del av resgodsvagnarna FV1 byggdes under 80-talet om till generator- och manövervagnar för Banverkets makadamtåg bestående av tio vagnar av typen Qbx. Under 90-talet byggdes även ett antal vanliga godsvagnar om till Qax-vagnar, dessa fick dock ett avvikande utseende jämfört med den första versionen.

I strävan efter att hålla insidan av rälerna rena från snö, is och annat som kan hindra tågen att komma fram började man under 20-talet att utveckla olika typer av spårrensare. Vagnarna baserades på gamla godsvagnar som tagits ur trafik. I dagsläget har de ersatts av modernare utrustning, men på bland annat Roslagsbanan sattes man en gammal spårrensare åter i trafik den gångna vintern, då snön ställde till en hel del trafikproblem.

Samtliga modeller levereras som etsade byggsatser, med buffertar gjutna i mässing, hjul, dekaler och bygginstruktioner. För mer information om modellerna, se Frykmodells hemsida.

About The Author

Related Posts