Industrisamarbete ger nya modellerDanska Hobbytrade har börjat arbetet med att utveckla en modell i H0 av Kockums moderna godsvagn Laaeilprs som används för transport av bilar i Norge och Sverige.

Bara i Sverige registreras ungefär en kvarts miljon nya bilar varje år. Man behöver inte vara något matematiskt geni för att förstå att det kräver en omfattande distribution från både bilfabriker och importanläggningar. En del nya bilar levereras direkt till bilhandlarna med lastbil, men många bilar körs också på järnväg till omlastningsterminaler på olika platser, där man lastar om de nya bilarna till lastbil för den sista sträckan till bilhandlaren. I Sverige är Skandiatransport den största aktören, men de senaste åren har man fått konkurrens av Autolink, det största fordonslogistikföretaget i Norge. Autolink har ett distributionsnät över hela Norge och har även ett eget tågbolag ”Cargolink”  med egna lok för transporterna inom landet.  För järnvägstransporter i Sverige så samarbetar man med Green Cargo.

För att stärka sin konkurrenskraft både i Norge och Sverige investerade Autolink för tre år sedan  i 70 nya par-kopplade järnvägsvagnar från Kockums Industrier i Malmö. Vagnarna har beteckningen Laaeilprs och har utvecklats av Kockums tillsammans med beställarna. Förutom ordern från Autolink så har Kockums även producerat 33 vagnar till en annan aktör på den norska marknaden, Autotransport Service. Vagnarna är av sk. multipurpose-typ och har ett höj och sänkbart däck vilket gör att man kan lasta bilar i två plan. Även Green Cargo och Transwaggon har vagnar med denna funktion, men av andra typer, som ser extriört annorlunda ut.

Det som är intressant för oss modellrallare är att Hobbytrade nu har planer på att producera Kockums nya biltransportvagnar i utförandet för både Autolink och Autotransport Service. I samband med Hobbymessen i Köpenhamn i början av november visade man upp en omålad prototypen till den kommande modellen och om allt går enligt planerna så skall de första färdiga modellerna komma ut på marknaden redan under våren 2011. Hobbytrade anger själva att modellen är ett samarbete med Kockums, men det är oklart vad samarbetet innebär. Kockums ligger bakom många moderna svenska godsvagnar och det är nog många modellrallares dröm att samarbetet fortsätter och leder till att vi får se modeller av flera av de vagnar man utvecklat för olika ändåmål (se många av de olika vagnar som Kockums utvecklat och producerat).

Om man får in tillräckligt många förbeställningar så kommer Hobbytrade även producera en modell av ett av de lok som Autolinks dotterbolag, Cargolink använder i biltransporttågen. Loket har beteckningen DE 2700-04, men är i Norge nog mera känt som Di6. En konstruktion som NSB ansåg så misslyckat att man efter en utdragen rättstvist hävde affären med tyska Siemens. Loken har efter åren hos NSB (1996-1999) hyrts ut till olika europeiska operatörer och 2008 hyrde Cargolink tre lok för sina transporter i Norge (Läs mer om lokets öde på Wikipedia).

Läs mer om kommande modeller hos Hobbytrade.