Spårplan 2010: Storstad

Ladda ner spårplanen i större format som pdf-fil

Man fastnar ofta i att det är svårt att bygga något realistiskt på en hemmabana. Det blir lätt bara några meter mellan de olika stationerna. Genom att mitt förslag egentligen bara är olika delar av en storstad så vill jag komma ifrån detta problem. Här finns det utrymme för både omfattande persontrafik och godstrafik på sammantaget tre olika linjer.

En dubbelspårig stambana passerar genom staden, banan är ortens livsnerv och är tungt trafikerad av såväl gods som persontrafik. Utifrån centralstationen går det pendeltåg åt både norr och söder. Stambanan är egentligen bara en stor slinga som under centralstationen skapar ett stort tågmagasin, anslutningarna B leder båda till detta. Det gör även C. En enkelspårig sidobana som leder till en mindre ort några mil bort, skulle kunna vara oelektrifierad om man exempelvis vill trafikera med Kustpilar eller något liknande. Sidobanan går från ortens stora Rangerbangård längst med rummets gavel till centralstationen.

Från rangerbangården går det också ett industrispår till ett större industriområde i andra änden av staden. Spåret är tungt trafikerat med mötesmöjlighet vid ett näraliggande industriområde, här skulle man kunna ha exempelvis ett värmeverk. Det stora industriområdet i änden av banan skulle kunna vara ett pappersbruk eller kanske valsverk. Det behöver vara något som ger mycket trafik både in och ut.

Eftersom jag jobbat på Posten så måste det ju finnas en postterminal. Den ligger i anslutning till centralstationen, kan nog generera en hel del rangerande när posttågen från Stockholm och Skåne skall hämta och lämna vagnar. Bara NMJ får till några schyssta postvagnar så är det bara att börja köra posttåg!

Naturligtvis måste det ju finnas en lokstation. Den ligger intill rangerbangården. Tänker mig att här blir det mest omväxling av olika tåg, allrahelst om industrispåret är oelektrifierat och det kommer stål- eller massatåg som måste dras med diesellok den sista biten. Passade på att även rita in en pendeltågsverkstad. En kompis som är förare på pendeltåg har förklarat att bara allt omkring detta lokala resande ger tillräckligt med underlag för en stor modelljärnväg.

Det här är mitt sätt att rita. Har byggt två anläggningar efter planer som dessa, kan inte med datorprogrammen som inte ger utrymme för någon som helst flexibilitet. Det kanske är något spår för mycket på någon av bangårdarna, men då får helt enkelt bygga ett spår mindre om platsen inte räckte till. Har ritat in ett par hål i anläggningen där man skall kunna ”titta upp” och serva delar som är otillgängliga, såg detta sist jag var på Modelljärnvägens Hus och det är definitivt något jag skall ha på min kommande anläggning för att kunna bygga bredare från väggen och utnyttja mer av golvutrymmet.

Placerade arbetsbänken direkt innanför dörren och in under industriområdet. Tänker mig att banan ligger på 130 – 140 över golvet så det borde vara möjligt att sitta och jobba med nya projekt här.