Vinnare av bästa Spårplan 2010!

Den 11 oktober gick startskottet för årets Spårplanstävling här på Modellrallaren och nu har ni som läser Modellrallaren läsare valt en vinnande spårplan. Med liten marginal valdes förslaget ”Storstad” bland de sju tävlande bidragen. Då förslaget är skapat av undertecknad så går dock presentkortet  från Bokus till tävlingens näst mest omröstade förslag, ”Sveriges vagga”, skapat av Tord Björk.

Hur övriga förslag placerade sig framgår av uppgifterna i tabellen nedan. Totalt var det 77 läsare av Modellrallaren som röstade i spårplanstävlingen 2010, ett stort tack till er alla!

Storstad – 29% av rösterna
Förslaget skapat av Jocke Sannagård (redaktör för Modellrallaren och därmed utom tävlan) och förstapriset tillfaller därför förslaget ”Sveriges vagga” nedan.
Man fastnar ofta i att det är svårt att bygga något realistiskt på en hemmabana. Det blir lätt bara några meter mellan de olika stationerna. Genom att mitt förslag egentligen bara är olika delar av en storstad så vill jag komma ifrån detta problem. Här finns det utrymme för både omfattande persontrafik och godstrafik på sammantaget tre olika linjer.

Läs mer om förslaget

Sveriges vagga – 25% av rösterna
Förslaget skapat av Tord Björk

Bibana med ändstation och mötesstation samt en större station där spåren grenar sig kan läggas på lämpliga platser inspirerade av förebilden med stickspår till olika intressanta industrier. Dubbelspåret söker längs sjöar och skogar sig fram i stora svep som ögat lätt kan följa.

Läs mer om förslaget

Sveriges järn- och vattenväg, 13 % av rösterna
Förslaget skapat av Tord Björk

Spårplanen är ritad med normalspår för modern trafik som den ser ut en bit in i framtiden när även persontrafik med korta tåg till återöppnade stationer och längs sträckor med bara godstrafik tillkommit. Banan ger goda möjligheter för att sätta samman godståg. Två större moderna industrier finns på anläggningen där vagnarna på dolda spår kan komma ut lastade.

Läs mer om förslaget

Slutstation – 13% av rösterna
Förslaget skapat av Jocke Sannagård

I detta förslag har jag utgått från en säckstation med en liten godsbangård. Ut från staden går ett dubbelspår som vid Urberget delar sig (A2)till också en liten bibana på landsbygden. Bibanan leder via C till ett dolt tågmagasin som delas med dubbelspåret (D) Tänker mig att det även finns en dold vändslinga kopplat till tågmagsinet, annars hamnar man i en ”loop” som inte leder tillbaka till säckstationen.

Läs mer om förslaget

Broar, 12% av rösterna
Förslaget skapat av Roger Israelsson

Ett förslag skapat med programmet Raily.

Läs mer om förslaget

Sveriges midja, 9% av rösterna
Förslaget skapat av Tord Björk

Denna anläggning har sin form efter den oefterhärmliga miljö där Sveriges tätaste tågtrafik passerar högt och lågt över vatten mellan höga bergknallar med röda stugor och bland medeltida hus och de modernaste byggnader. Getingmidjan kallas den där Sveriges järnvägar anpassade till snabbtågens högsta hastigheter sammanstrålar.
Läs mer om förslaget

Bana 1, 0% av rösterna
Förslaget skapat av Thomas Karlsson

Mitt förslag är på en bana i tre nivåer. Plan -1 (blå) innehåller en vändslinga som kan kompletteras med en dold bangård vid behov. Plan 0 (svart) och plan 1 (röd).

Läs mer om förslaget