Norska lokomotorer från Rivarossi


För växling vid verkstäder och inom industrier byggde Breuer Werke ett antal olika små lokomotorer under 1900-talets första hälft. Den modell som kanske fått störst uppmärksamhet och som Rivarossi gjort i modell kom i Norge att kallas ”Klesskapet” eller på svenska ”Garderoben”

Konstruktionen var mer komplicerad än den ser ut. Den lilla lokomotorn vägde bara 5 ton och det gjorde att den inte hade någon större dragkraft. Men genom att de vagnar som loket skulle flytta kom ända in till hytten och över drivhjulen så kunde lokomotorn med en domkraft lyfta vagnen och på så sätt ”bli tyngre” med hjälp av godsvagnens vikt.

Så vitt jag känner till så hittade aldrig någon lokomotor av den här typen till Sverige, men de fanns i ett par exemplar i Norge och ytterligare några till i Finland. Erfarenheterna bland finska industrier i början av 50-talet gjorde dessutom att ett lokalt verkstadsföretag på licens fick bygga 13 lokomoter av en snarlik modell till de finska statsjärnvägarna (VR) i slutet av 50-talet. I Finland pratade man dock inte om garderober utan här betecknades lokomotorerna som ”Kiosk-Kalle”.

Lokomotortypen var även vanligt förekommande i Italien och kanske var det detta faktum som gjorde att Rivarossi valt att ta upp loktypen i sitt sortiment.  Tillsammans med NMJ har man nu även kommit med en sats bestående av två lokomotorer med norsk färger och märkning.

Lokomotorerna har drivning, belysning och är förberedda för montering av dekoder. Även om modellerna inte tycks ha någon svensk historia så är det kanske ett par modeller som kunde passa bra även vid en industri på en svensk modelljärnväg där man vill avspegla mitten av av det förra seklet.

Mer information om modellen hittar man hos NMJ och vill man veta mer om loktypens bakgrund i Finland så finns det en del information här. Den enda bakgrunden om förebilden i Norge jag har hittat finns hos jernbane.net.