Bildreportage från modulträff i Trollhättan


Den andra helgen i november arrangerades en mj-mässa på Innovatum i Trollhättan. Det är ett evenemang som nu återkommit under flera år och liksom tidigare så var det ett stort fokus på den modulanläggning som gruppen ”Moduljuntan” skapat i den gamla lokfabriken.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Claes Sjunneson, Åke Dahlin

Liksom på andra håll i landet har det i väst skapats en grupp för intresserade av att bygga och köra på moduler. Man kallar sig ”Moduljuntan” och är en grupp entusiaster som träffas. En gång varje höst brukar man delta i den mj-mässa som arrangeras på Innovatum i Trollhättan. Åke Dahlin är en av modulrallarna i gruppen och efter mässan fick Modellrallaren möjligheten att ställa några frågor:

Varifrån kom modulerna, hur stort är ert ”upptagningsområde”
Moduljuntan bildades i samband med Modelltågsmässan på Innovatum 2007 och består av byggare från Trollhätte-området, även om undertecknad numera bor i Halmstad. Våra gäster kom i år bla från Norge, Stockholm och Kalmar.
Moduljuntan är ingen förening utan en sammanslutning av ”goa gubbar” med ett gemensamt intresse av att bygga modelljärnväg i modulform.

Hästhagen, ett stycke natur med förebild i Bohuslän På gårdsplanen kör en traktor med hjälp av Faller Car System.

Hur många moduler och modulägare var det på plats?
Årets anläggning bestod av ett trettiotal moduler som moduljuntans sju medlemmar byggt. I banan ingick också en del av Rälsbiten MJKs uppvisningsbana. Vi hade också bjudit in ett antal ”gästarbetare” som agerade lokförare och stationspersonal. Att hålla trafiken igång under under de sex timmar mässan är öppen för publik kräver ganska stor bemanning. Tågen skall ju hela tiden rulla och det skall inte uppstå någon dödtid.

Fjärrklareringen i Västerborg. Delar av anläggningen kan skötas härifrån.

När satte ni igång planeringen inför årets mässa i Trollhättan?
Planeringen inför årets mässa började väl egentligen redan när vi packade ihop efter förra årets körning på Innovatum. I mitten av sommaren hade vi beslutat om utseende på årets bana och funderat på vad vilka moduler anläggningen behövde kompletteras med.

En tid innan mässan byggde ni upp hela modulanläggningen, vad var orsaken till detta?
Drygt en månad innan mässan riggade vi, under en helg, upp hela anläggningen i en bygdegård utanför Trollhättan. Syftet med generalrepetitionen var att hitta eventuella fel, men också att testa trafiken. Vi tog även fram en byggplan som gjorde att vi kunde få upp anläggningen med ett minimun av justeringar. De fel och brister som upptäcktes handlade mest om småsaker som tex kablar som behövde förlängas, smärre justeringar av spårläge i modulskarvarna osv.


Modulerna är under uppmontering inför helgen

När var ni på plats och började bygga?
Vi började samlas klockan 12 på fredagen. Medan Innovatums personal plockade bort de sista delarna av den utställning som normalt finns i lokalen gjorde vi ”utsättningen” av banan, dvs mätte ut var de olika delarna av anläggningen skulle stå. Efterhand som de olika modulerna anlände lastades de ur bilarna och in i gångarna runt utställningshallen. Själva uppsättningen av modulerna började vid 14-tiden och hela anläggningen var provkörd och fick ”trafiktillstånd” vid 21-tiden på kvällen. I takt med att banan växte fram ordnade Innovatums ljussättare med alla strålkastare som gav banan en snygg belysning. Det kan tyckas som väl tilltagen tid men vi har under åren lärt oss att det är bättre att jobba i lugn och ro. Dessutom blir det ju tid över för att umgås och prata med alla.

Hur gick det under helgen?
Träffen rullade på planenligt, under den tid mässan var öppen för publik fick vi mycket positiv respons. Det framstår tydligt att modelljärnvägsintresset är stort, men att många drar sig för att sätt igång ofta beroende på utrymmesbrist. Att utöva hobby med hjälp av moduler är ju ett sätt att kringgå detta. Positivt var också att vi inte blev av med en enda pryl, det är ju onekligen en risk att låta så många mäniskor komma så nära en anläggning fylld av stöldbegärliga prylar. Vi har medvetet valt att inte använda avspärrningar, vi vill att publiken skall kunna komma så nära man vill.


Utfarten från Västerborg nedre, i bakgrund syns Västerborgs station.

Hur har samarbetet med arrangören fungerat?
Modelltågsmässan arrangeras av Innovatum Science Center varje år. I lokalerna finns normalt en del av Innovtums permanenta utställningar, dessa packas ner för att ge plats för mässan. Samarbetet med Innovatum fungerar perfekt och vi känner verkligen att man gör allt man kan för att vi på bästa vis skall få visa upp vår anläggning.
Moduljuntan medverkar genom att ställa upp vår modulanläggning och får som ”belöning” lov att disponera lokalerna under drygt två dygn, den icke publika tiden använder vi för våra interna körningar.
Rälsbiten MJK deltar med en del av sin utställningsbana inbyggd i anläggningen.


Många besökare var intresserade och nyfikna på modulerna

Mj-mässan i Trollhättan lockar både utställare och besökare. Förutom modulanläggningen fanns det under lördagen flera bord med mj-artiklar. Under lördagen fanns det 12 handlare och privatpersoner som sålde både nytt och begagnat material till modelljärnvägar. Under helgen besöktes Innovatum av 712 betalande vuxna besökare, hur många barn som besökte mässan för man inte statistik över. Om allt går enligt planerna så blir det en mj-mässa vid samma tidpunkt i Trollhättan även nästa år, mer om detta komma i Modellrallarens kalender längre fram.

Vi har tidigare publicerat en sida med länkar till mer bilder och filmklipp från helgen i Trollhättan.

Västerborg nedre och fjärrklareringen

Rälsbitens bidrag till anläggningen


Ravinen och infarten till Nunnedals hamn.

Västerborg övre är knutpunkt i persontrafiken.