Spårplan 2010: Slutstation


Ladda ner spårplanen i större format som pdf-fil

”Slutstation” är ett förslag där jag valt att fokusera på en mindre säckstation någonstans i Sverige. Tänker mig att vi är i en ort stor som Eskilstuna eller Sundsvall, det ska finnas underlag för pendeltågstrafik på huvudlinjen och mycket trafik även på bibanan. Säckstationer på en modelljärnväg kan vara hur kul som helst, eller en riktigt pina. Att hela tiden vara tvungen att växla och trassla för att hålla trafiken igång är inte alltid det man önskar. Här finns det möjlighet att hålla trafiken igång på två slingor, dels dubbelspårets del som går in under säckstationen och dels den enkelspåriga bibanan.

Från säckstationen går en dubbelspårig huvudlinje fram till urberget där ett spår viker av och ansluter till ett enkelspår som går via två mindre stationer och en industri (kanske ett pappersbruk) till tågmagasinet (C) Tågmagsinet delas även med den dubbelspåriga huvudlinjen (D).

Rösta på bästa spårplanen här