Modulvisning på Lidingö

Den första helgen i mars arrangerades en öppen modulvisning på Bodalsskolan på Lidingö. I skolans sporthall hade medlemmarna i MMM, USMS och SLAMRA under veckan byggt upp ett flera stora modulanläggningar i H0 och N-skala.

Man hade arbetat med att bygga upp och kört på modulerna under hela veckan och under fredagskvällen (4/3) och lördagen (5/3) var det öppet hus för allmänheten. Det här är en visning som ersätter den stora modulkörning som tidigare varit tradition på Tekniska Muséet. På grund av en stor rymdutställning fanns det i år ingen möjlighet att genomföra modulkörningen och arrangemanget flyttades därför till sporthallen på Lidingö.

Läs mer om arrangemanget på Svenskt Mj-forum