Schweiziskt smalspår är populär i såväl verklighet som modell. Mj-klubben i tyska Jena har tagit fasta på det senare och skapat en visningsanläggning i skala 1:45.

Till publikens jubel kämpar sig den långa ”Glasiär-expressen” uppför berget och in på stationen i Goms. De som förespråkar anläggningar med få stigningar kan klicka sig vidare, här är den branta bergsträckan allt som anläggningen kretsar kring. Lutningen är så kraftig att tåget liksom förebilden använder en kuggstång mellan de båda rälerna för att klättra en dryg meter mellan anläggningens lägsta och högsta punkt.

Modelljärnvägsklubben i den tyska staden Jena är aktiv och de dryga 40 medlemmarna har tillsammans skapat flera gemensamma visningsanläggningar som man turnerar med på mässor och evenemang runt om i centrala Europa. Anläggningen ”Goms” i skala 1:45 föddes ur flera av medlemmarnas intresse för schweiziskt smalspår. Att som de flesta bygga i H0m med Bemos lok och vagnar  var dock aldrig aktuellt. Man ville skapa något mer spektakulärt än så och valet föll på skalan 0m och modeller från tillverkare som Fama Alpenbahn, UTZ, Alpinline, Kiss, Bemo 0m och flera andra mindre tillverkare. Hela anläggningen mäter 10 x 1,4 meter och når från golvnivå till drygt en och en halv meter över golvet. På spåren rullar en blandning av fordon från olika tillverkare.

Det var under 80-talet som de schweiziska modellerna i skala 0m kom i stor skala. Fama Alpenbahn var en relativt liten tillverkare som satsade stort på att etablera ett helt nytt spår inom mj-hobbyn. De relativt dyra och platskrävande modellerna blev aldrig någon succé, men levde vidare genom samarbeten och övertaganden mellan flera olika tillverkare. Kanske var det när Roco i början av 90-talet återintroducerade modellerna från Fama som modellerna fick lite mer spridning runt om i världen, men det stannade vid ett par olika startsatser och några få extra vagnar. Under början av 2000-talet var det den schweiziska småserietillverkaren Alpinline som tog fram flera av de modernare loken och vagnarna i skala 1:45. Idag tycks en en större del av nyproduktionen av modeller med schweizisk förebild i skala 0m vara begränsad till ett mindre växellok och ett antal olika mindre vagnar från Bemo. Startsatserna från Roco och Fama verkar inte helt omöjliga att få tag i till okej priser på europeiska auktionsajter, medan de modeller som tillverkats i begränsade serier ofta kostar hur mycket som helst.

Mer att se och läsa:

Mer om anläggningen på klubbens hemsida

Anläggningens Goms på Youtube

Bemos sortiment i skala 0m

About The Author

Related Posts