Med anledning av den senaste tidens förändringar inom Allt om Hobby AB så har företaget och jag som redaktör kommit fram till en överenskommelse som innebär att boken istället kommer att ges ut av mitt företag ”Bokförlaget Modellrallaren”.

Boken kommer få en formgivning som avviker från det som presenterades i erbjudandet från Allt om Hobby AB men innehållet och skribenterna är desamma. Formatet kommer vara detsamma som den tidigare boken i serien Modell & Förebild. Vi kommer öka omfattningen till 128 sidor och boken kommer att levereras inbunden.

Du som förköpt boken från Allt om Hobby AB kommer få boken ”Lokstall & Verkstäder” från Bokförlaget Modellrallaren hemskickad som varubrev i mitten av december. Slutproduktionen av boken pågår just nu och den kommer skickas så snart den levereras från tryckeriet.

Med vänlig hälsning

 

Jocke Sannagård
Redaktör

About The Author

Related Posts