Recension: Allt om Modelltåg 8

För många modellrallare har det blivit en återkommande tradition att köpa Allt om Hobbys årsböcker om modelljärnvägar. För åttonde året i rad har redaktionen bestående av Christer Engström, Rutger Friberg och Lars-Olov Karlsson sammanställt en bok för mj-intresserade svenskar.

Det outtalade temat för årets bok tycks vara ”nya lok”, och det kan man ana redan på bokens omslag där Heljans F 1200 poserar tillsammans med Rocos Da på MRW:s anläggning. I boken följer sedan flera artiklar om dessa båda modeller. Rutger Friberg inleder med en kort bildserie på ångloket som senare i boken kompletteras med en historik över F-loken skriven av Svante Runberger. Lars Olov Karlsson har skrivit en omfattande artikel om SJ:s Da-lok, förebilden till Rocos modell. Denna artikel kompletteras med en artikel av Christer Engström som har tittat på alla de olika modeller av Da-loket som tillverkats genom åren. I en annan artikeln kan man få tips av Rutger hur man kan förbättra modellen av Da-loket, med bland annat rött slutljus och snyggare A-ändesskärmar.

Det är dock inte bara F-loket och Da-loket som kommit ut på marknaden under året, Christer Engström har tittat närmare på Jecos modell av Ra-loket och han ger i sin artikel även en kort återblick på loktypens historia, från det att de första loken levererades 1955 till Sveriges Järnvägsmuseums renovering av ett Ra-lok inför järnvägarnas 150-årsjubileum 2006.

Den som eventuellt inte vill vänta på att Roco skall komma med en modell av Dm-loket får inspiration och tips till en ombyggnad av Rocos Dm3 i en artikel av Rutger Friberg. För mig som inte skulle börja plocka sönder ett lok utan vidare så hade det varit intressant med en kanske ännu mer ingående beskrivning av arbetet, men en bild säger ju mer än 1000 ord och varje delmoment i projektet har dokumenterats med bilder.

Kenneth Landgren fortsätter sin serie om järnvägarna på 60-talet och har nu kommit till banavdelning, deras fordon och arbetsmetoder. Med tanke på att det blir fler och fler modeller på marknaden som har sin förebild på 50- och 60-talet så är Kenneths säkert intressanta för många modellrallare. Kanske kan det i slutänden resultera i en helt egen bok om järnvägarna på 60-talet?

Rutger tipsar om hur man kan förändra egenskaperna för dekodrarna på sina lok med hjälp av en dator och ESU:s interface ”Lokprogrammer”. Han har även testat ett USB-mikroskop som kan vara ett praktiskt hjälpmedel vid arbetet med små detaljer på lok, vagnar och andra modeller. I en annan artikel har han också tittat närmare på utvecklingen av skala 1:45 i Europa, en utveckling som kommersiellt leds av företaget Lenz som tidigare framför allt utvecklat dekodrar och digitala styrsystem för modelljärnvägen.

Boken innehåller två anläggningsreportage, dels har Christer Engström besökt Modelljärnvägens Hus utanför Alunda och dels presenteras Untamo Sallinens fantastiska finska anläggning i en artikel av Matti Bergström. Den som är trångbodd får lite hjälp på traven av Stefan Nilsson som beskriver hur man kan utforma en H0-anläggning på bara 177 x 153 cm. Leif Elgh har tittat närmare på hur man kan utforma en modern station med koppling till hur de nya stationerna utmed Västkustbanan ser ut.

Christer Engström har tittat närmare på signalernas höjder med speciellt fokus på hur man kan placera de serietillverkade signaler i H0 som Mj-Hobbyexperten producerar. Claes Mattisson beskriver i en artikel de olika malmvagnar i trä som går att skapa i H0 med hjälp av byggsatsatser från Västerås Vagnagentur. I en annan artikel av Lars Olov beskrivs de svenska pansartågen som utvecklades under 40-talet och hur man kan återskapa ett av dem i modell med hjälp av en O-vagn från UGJ.

Sammanfattningsvis så är det en intressant bok med stor bredd. Jag har tidigare varit kritisk för att dessa ”artikelböcker” har lite för stor bredd och att man skulle kunna ha någon ”röd tråd” som band samman innehållet i lite större utsträckning. De olika artiklarna om nya modeller och deras förebilder är exakt det jag efterfrågat och även om ”temaartiklarna” inte fyller hela boken så tycker jag att innehållet inte känns helt lika ”spretigt” som i flera av de tidigare böckerna.

Redaktion: Rutger Friberg, Christer Engström, Lars Olov Karlsson
Förlag: Allt om Hobby AB
Antal sidor: 96 st
ISBN: 9172430478
Häftad

Boken har ett rek.pris på 180 kr och går att beställa direkt från förlaget eller de butiker som är återförsäljare för förlagets olika böcker, läs mer på hobby.se