Byggprojekt: Banverket ELL0002

Nu under våren och sommaren startade jag ett nytt projekt i form av konventering av Roco:s 1043 007-2 till ett Banverkets ELL0002. Ett projekt som jag länge funderat på att genomföra blev möjligt då jag av en s...
article placeholder

Ny serie makadamvagnar från Roco

En sats med två makadamvagnar i H0 som snabb såldes slut finns nu åter på mj-butikernas hyllor. Text: Jocke Hultgren  Foto: Jan Wallin Roco har kommit med en ny serie av en sats med två svenska vagnar...
article placeholder

Rc-lok i flera färger

Bristen på färdigmodeller med svenska förebilder har varit ett problem för den lilla skalans spridning i Sverige. För att ändra detta kommer Nmodell i samverkan med Lunds Vagnsverkstad under våren att börja l...