Rc-lok i flera färger


Bristen på färdigmodeller med svenska förebilder har varit ett problem för den lilla skalans spridning i Sverige. För att ändra detta kommer Nmodell i samverkan med Lunds Vagnsverkstad under våren att börja leverera omlackade Rc-lok i N-skalan.

Text: Jocke Hultgren Foto: Nmodell

Fleischmanns modell av Rc-loket i N-skala har under många år bara gått att köpa i den klassiska orange färgsättningen, samtidigt har det under många år gått att köpa Rc-lok i flera andra färger i H0. De flesta modellrallarna i Sverige är intresserad av modeller med svenska förebilder och bristen på variation i utbudet av färdigmodeller har hämmat intresset för den lilla skalan i Sverige.

Under våren kan dock detta komma att ändras. Marknaden för nya serier i andra färgsättningar från Fleischmann finns inte, utan det är Nmodell som fått godkänt att lacka om Fleischmanns modeller.

Sedan tidigare har Nmodell haft dekaler för att märka om Fleischmanns Rc4 (art.nr 7365) eller ÖBB 1043 (art.nr 7367) till modeller av Green Cargos gröna Rc4, SJs blå Rc4, TKABs gröna Rc2, TGOJs RC2, Tågabs RC2 och Banverkets ELL. Detta väljer man nu alltså att ta ett steg längre genom att erbjuda lackade och dekalerade modeller av den blå SJ-versionen, det gröna Rc-loket från Green Cargo och det neongula loket med Banverkets märkning.

Modellerna kommer göras om av Lunds Vagnsverkstad och de säljs endast av Nmodell. Man anger att modellerna i huvudsak kommer att lackas och dekaleras på beställning, men att det periodvis kan finnas färdiga lok på lager.

Bilderna visar prototypmodeller och Nmodell anger i sitt pressmeddelande att på grund av ett fel på den röda randen på det gröna loket, så kommer dekalen till detta lok att omarbetas innan dess att modellen börjar levereras.