De båda svenska företagen LBSC och LN Elektronik samarbetar med det tyska företaget ADP i projektet att ta fram en fungerande modell i H0 av massavedsvagnen Laaps.

Informationen om att ett litet tyskt modellföretag tagit fram en H0-modell av Green Cargos nya parkopplade massavedsvagn av typen Laaps har funnits sedan hösten 2005. Modellen har även omnämnts i Allt om Hobby under vintern. I ett pressmeddelande går nu de båda företagen LBSC och LN Elektronik och Hobby ut med ytterligare information om projektet.

Sedan början av februari har man tillsammans med ADP Modelle inlett ett samarbete som skall leda till att man kan ta fram fungerande modeller av den statiska modell som ADP tillverkat på uppdrag av förebildens tillverkare i Polen.

För tillfället har ADP ett tillverkningsförbud från den polska firman som tillverkar förebilden på beställning av Green Cargo. Vagnarna har kvalitetsproblem och det råder en avtalstvist mellan säljaren och köparen av vagnarna.

Den modell som visats upp på mässor i Tyskland av ADP kan ej användas i hobbysammanhang, den är ej körbar och saknar koppel. Dessutom är de parvis helt fast sammankopplade. Målsättningen är dock att åtgärda dessa brister på modellen och att kunna presentera en fullt fungerande modell. I samband med ett möte torsdagen den 23 mars mellan representanter för de inblandade företagen klargjordes ett program för de delar som skall åtgärdas innan man kan visa upp en fungerande modell för den svenska marknaden.

Tillståndet för tillverkning skall omförhandlas, då det är klart från Green Cargo i Sverige. Modellen skall förses med en nykonstruerad hjulupphängning, prototypen har plasthjul limmade i den existerande hjulupphängningen. Nya hjul till modellen måste testas och införskaffas. Modellen måste på något sätt tyngas ner med vikter för att fungera på en modelljärnväg. En helt rörlig fastsättning till kopplingen mellan vagnarna måste utvecklas och tillverkas. Bromsslangarna mellan vagnarna måste ersättas av ”gummislang” istället för de fasta plastslangar som sitter där på den existerande modellen. NEM-fickor skall provas ut och anpassas till det befintliga utrymmet i vagnsändarna, dessutom skall koppel införskaffas.

När dessa åtgärder har gjorts så kommer man ta fram en kalkyl för projektet. Det är tre små företag som är inblandade i projektet och man ber om förståelse för att processen att skapa en fungerande modell av Laarps kan komma ta tid. Man hoppas dock att inom det snaraste kunna visa upp en fungerande prototyp.

Kommentar från redaktionen: Våren 2009 har fortfarande ingen modell tillverkats.

About The Author

Related Posts