Vi har fått möjligheten att titta närmare på en sats med två containervagnar och ett par olika satser med svenska fliscontainrar från Adam Modellbau.

Text & foto: Jocke Sannagård

Adam Modellbau är en liten mj-tillverkare som satsat stort på ett ganska smalt sortiment. Man har fokuserat på att ta fram modeller av företaget ”Innofreights” öppna containrar för bulkgods, som exempelvis flis och sockerbetor. Utbudet av olika märkningar på containrarna har varit omfattande och man har bland annat tillverkat fliscontainers märkta för ”Green Cargo” och ”SCA”.

För ett par år sedan kom man även de första egenutvecklade containervagnarna av typen Sgnss. Vagnarna har levererats både utan och med containrar och för den svenska marknaden har man även tagit fram vagnar med timmerbankar.

Enligt uppgifter på nätet så har Adam Modellbau under försommaren begärts i konkurs. Leveransproblem och kvalitetsbrister med produktionen i Kina ska vara orsaken. Det finns ingen information om detta på tillverkarens hemsida, men i stort sett hela det tidigare omfattande sortimentet har tagit bort från företagets nätbutik. Modellerna finns dock fortfarande hos flera handlare och vi vill därför passa på att titta närmare på dem, innan de kanske försvinner ur handeln.

Vi har fått möjlighet att titta på en sats med två vagnar av typen Sgnss, samt de både satserna med svenska containrar som Adam Modellbau har producerat. Vagnarna har märkning för de österrikiska statsjärnvägarna (ÖBB) och levereras som i ett par. De levereras utan koppel, men med koppelficka. Vagnen är gjuten i metall och har alla detaljer i plast. Modellerna är detaljrika och känns stabila. Att modellerna levereras med plasthjul känns som en snål lösning som kan orsaka problem.

Båda vagnarna rullar lite trögt och kopplen tycks ha en tendens att låsa sig med följden att vagnarna spårar ur lite för lätt för att man skall vara helt nöjd. Enligt ett tips på diskussionsforumet Stinsen så kan man lösa koppelproblemet  genom att minska spänningen på den fjäder som skall återföra kopplet i rätt läge, tyvärr har jag ännu inte haft möjlighet att testa gångegenskaperna med denna förändring genomförd.

De båda satserna med svenska containers innehåller vardera tre containrar. Green Cargo använder containrarna för flistransporter till pappersbruk och värmeverk på flera platser i landet. I vissa fall använder ”Green Cargo” liknande vagnstyper som den Adam Modellbau har tillverkat, men man använder ofta även äldre containervagnar av typen Lgjs. En modell som Märklin har sagts sig ha för avsikt att leverera under den kommande vintern. Se mer om förebilden här.

Tillsammans med Hector Rail har även SCA Norrbränslen  införskaffat fliscontainrar från Innofreight, de används för transporten av flis från de norra delarna av landet till värmeverk i framför allt mellansverige.

Mer om modellen
Tillverkare: Adam Modellbau
Artikelnr: 8310-2 (vagnssats) 7401 (Green Cargo) 7426 (SCA)
Rek.pris: 595 SEK (vagnssats) 170 SEK (containerset)

About The Author

Related Posts