En modelljärnväg i Hallsberg


I Hallsberg där Green Cargo har sitt kombinerade kontor för tågledning och kundtjänst, finns det nu också en modelljärnväg i skala 1:87. Det är ett trevligt initiativ, att företagen i järnvägsbranchens uppmärksammar mj-hobbyn är ett steg i rätt riktning.

Text: Jocke Hultgren   Foto: Green Cargo

Anläggningen består av ett 16 meter långt dubbelspår med förebild från Mälarbanan, man har byggt en modell av Västerås C och det finns även ett industrispår utmed sträckan. Banan är idag inte körbar, utan tågen står stilla, det kanske kommer förändras på sikt.

På anläggningen finns det sju Rc-loksdragna godståg med olika inriktningar, kombi, skrot, massaved och vagnslaster. Därutöver så har man även ett persontåg placerat vid Västerås C. Precis som i verkligheten så förekommer det lok i färgerna grönt, blått och orange. I nuläget så är det totalt 55 vagnar samlade på anläggningen.

Anläggningen har blivit möjlig genom eldsjälen Anders Olofsson och ett samarbete med Tekniska Kvarnen i Örebro. Det finns dessutom en mindre anläggning på Green Cargo:s huvudkontor i Solna för att kunder och personal inte skall kunna glömma bort vad det är man arbetar med.