Piko fortsätter under 2009 med att bredda sitt sortimentet av modeller i skala 1:29, tåg som man företrädelsevis har i trädgården, på grund av dess storlek.

Text: Jocke Sannagård Foto: Piko

Det var under 2008 som Piko på allvar började producera lok och vagnar i G-skala (1:29). Marknaden för europeiska modeller i större skalor har tidigare dominerats av LGB (1:22,5) och Märklin (1:32). För framför allt den nordamerikanska marknaden har USA Trains och Aristorcraft länge producerat modeller i skala 1:29 med stor framgång, och kanske kan det vara detta som inspirerat Piko i deras satsning på dessa stora modeller.

En del i framgången för Piko har troligen varit att man erbjudit modellerna till priser som kan kännas rimliga för många modellrallare. Loken har kostat omkring 250€ och de godsvagnar man haft i sortimentet har kostat omkring 80€. En annan del kan vara det att man satsat på lok och vagnar som kan gå att använda även på mindre G-skaleanläggningar, kanske till och med inomhus. Man har redan den klassiska tyska rälsbussen VT98 i sitt sortiment och under 2009 följs denna upp med bland annat en modell av dieselloket BR260, ett relativt litet diesellok (bilden ovan).

Pikos nyhetsprospekt för G-skala finns att ladda ner hos den tyska butiken Lokshop. På Pikos hemsida finns en sammanställning av alla nyheter oavsett skala.

About The Author

Related Posts