Byt drivningen på Limas T43


Limas T43 är inte känd för sina goda gångegenskaper, tyvärr är den dock ett av de få svenska diesellok på marknaden som går att få tag i till bra pris, genom att använda drivningen från ett relativt billigt amerikanskt diesellok kan man få en riktigt bra modell.

Är i grunden N-skalerallare med amerikansk inriktning, men i Rapid HO där jag är medlem körs det svenskt i H0. Min Kato Dash-9 H0 platsade inte riktigt på klubbens anläggning och N-loken är för små!

Började därför titta efter ett mer lämpligt lok. I lokalen fanns en T43 av Limas fabrikat. Limas T43 är inte känd för sina goda gångegenskaper, tyvärr är den dock ett av de få svenska diesellok på marknaden som går att få tag i till bra pris. Eftersom man är bortskämd med goda gångegenskaper till bra priser på amerikanska modeller såg jag inte det som marknaden erbjuder av nya drivningar till Limas T43 som ett realistisk alternativ för min del.

I N-skala har jag en LifeLike Sw9, den är en nedskalning av samma maskin i H0. Vid kontroll visar det sig att boggiavstånd och axelavstånd på SW9 och T43 är i stort sett identiskt.

Boggiavstånd C-C Axelavstånd boggi
T43 7000 2400
Sw9 6700 2438
Lima T43 7047 2349
Life Like Sw9 6830 2436

Skillnaden i boggiavstånd är mindre än 2 mm i skala 1:87.

En Proto2000 SW9 i H0 köptes samt en något begagnad T43. Vid mätning och måttande konstaterades att det var nog ingen omöjlig uppgift att få en T43 med en modern drivning och digital styrning.

Detta är en liten sammanfattning av hur man kan få en bättre fungerande T43.

Ett val man måste göra tidigt är att bestämma sig hur man vill ha kopplen. Själv har jag bytt ut Limas original till NEM-fickor monterade i chassit. Har då använt Symobas koppelkuliss 35-111 och fickor. Finns att köpa på Tågspecialisten. Det finns ett alternativ till detta det är att montera Brawas Nemkoppel art 0999 i befintliga Koppelboxar. Nackdelen med detta är att kopplen då sticker alldeles för långt.

Ombyggnationen

Förberedelser
SW9:an plockades ner i sin helhet. Chassiet smalnades av med ca 1mm på vardera sidan. Sidorna för motorfästet/tanken slipades ner för att i ett senare skede få dit T43:ans tankar (kan uteslutas om man använder SW9:ans tank). Koppelfästena slipades ur för montering av koppelkuliss, se till att kulissen ligger i jämhöjd med chassiet, annars finns risk att boggin tar i. På motorfästet togs fästena för kretskortet bort. Kretskortets uppgift är att få vändande belysning på loket.

Innan ni sätter kniven i T43:an kontrollera bilderna. Tag gärna för lite och prova först.

Såga av pinnen för fastsättning av kåpan, var försiktig. Tag bort ljusledarna för lyset, vet ej om detta moment är helt nödvändigt, i den kåpan jag använde var inte ljusledarna original. Slipa av kanterna invändigt vid de inskärningarna som finns vid hytten. Kan behövas slipas lite mer på vissa kanter, har märkt att konstruktionen skiljer lite mellan olika serier av modellen.

På de blå gångborden så måste man ta bort kontaktblecken för lamporna, man skall också skära ut för motor och motorfäste.

Skär bort i stort sett allt på underredet så att enbart en ram blir kvar. Skär bort fjäderfästen och bränsletank. Fjäderfästena är för långa och ett par kommer att sitta fel i förhållande till boggin, kapa ner fjäderfästena ca 2mm och renskär baksidan. Tanken måste tas bort då chassit blir lägre än tidigare. Slipa ur på underredet så att den nu avskurna tanken kan skjuta upp mot chassiet, slipa ur tanken invändigt så den ligger an mot chassiet. Detta är viktigt annars finns risken att tanken släpar i. Alternativet är att använda Sw9:ans tank. Boggisidorna målas med lämplig färg i grå nyans.

Montering
Börja med att prova att alla delar passar, kontrollera att boggierna går fritt. Montera dit koppelkulissen på chassit och märk ut på underredet hur mycket som behövs slipas ur för koppelfickan, markera även motsvarande på gångborden och slipa ur. Om allt går fritt och du är nöjd med passformen så limma ihop SW9:ans chassi med T43:ans underrede. Använd CA-lim eller 5-min epoxy.

Mät ut med var du har centrum för boggin på underredet och borra ur med tunn borr (exempelvis 1mm), borra därefter motsvarande hål i fjäderbenet och fäst en pianotråd i hålen, detta för att förstärka infästningen av fjäderbenen. Limma därefter dit fjäderbenen som du har kapat ca 2mm. Jag valde kapa i överkant. När limmet har torkat borra ett hål i överkant på fjäderfästena detta för att återställa utseendet på dem. Montera de nu gråmålade boggisidorna. Sätt dit gångbordet och lås med buffertarna. Plogarna gjorde jag av profiler i plasticard och limmade dit direkt på underredet.

Löd dit en dekoder, detta enligt följande; Grå och orange till motorn, Orange till plus (ovansidan på motorn). Röd och svart strömupptagningen. Röd till högersidan av boggierna, svart till vänstersidan. Vik undan de övriga sladdarna för kommande behov. Det finns plats att montera en dekoder ovanpå bakre boggifästet. Lade dit en bit plasticard som jag fäste dekodern på.

Alternativt ansluts boggiernas strömmatning till motorn för analog drift. Provkör det hela. Bör vara en väsentlig skillnad mot tidigare. När du anser dig klar och allt fungerar är det bara att limma kåpan mot gångborden.

Resultatet är en T43 som har mycket goda köregenskaper, koppel placerade på chassiet samt möjlighet att köra digitalt. Detta borde vara det utförande Limas T43 är i när den levereras från fabriken.

Ännu återstår att ordna belysning med växlande ljus och försöka hitta bättre boggisidor eller ett sätt att montera Limas sidor på boggierna. Om du har frågor om det hela, maila mig eller ställ dem på Modellrallarens forum.

Har några SW9:or som jag kommer att sälja på Tradera och Annonstorget. Kan även bygga om din T43:a om du själv inte vill göra jobbet. Kostnaden blir en SW9, annat material, 400kr för arbetet.