N-skalemodell av T43 i byggsats

Småserietillverkaren ”MGP” har nyligen kommit med en byggsats av en modell av dieselloket T43 i N-skala.

Utbudet av svenska modeller i N-skala är inte så stort. Fleischmann gjorde för många år sedan en Rc4, ett Du-lok samt några äldre personvagnar i skala 1:160. Därefter gick det många år utan att det dök upp några nyheter. De senaste åren har dock  flera småserietillverkare tagit fram etsade byggsatser för olika lok och vagnar. En av de senaste är ”Möllehems Gårdsproduktion” som nyligen kommit ut med en byggsats av dieselloket T43.

Byggsatsen är tillverkad i etsad nysilver. Den levereras i orginalutförande med ”skyddskjolen” under gångborden på långsidorna, men tillverkaren har även detaljer med som tillkom vid olika moderniseringar av loket såsom fronträcken och fläkthuv. Byggsatsen består av etsplåt, gjutdetaljer, runda buffertar, fönster, ljusledare, dekaler samt utförlig byggbeskrivning. Det ingår inte någon drivning i byggsatsen, men byggaren har möjlighet att välja mellan både Brawas V100 och Roco V90, och det går även att få tag i Brawamodellen som tillbehör direkt från tillverkaren.

Det medföljer dekaler för att märka modellen enligt bilden ovan, men man arbetar på att ta fram flera andra möjliga märkningar. Trots sin ålder så används många av T43-orna än idag, nu har de dock sålts till flera olika operatörer som exempelvis Banverket/Infranord, TGOJ, TÅGAB och fått nya målningar och märkningar. Flera av dessa kommer vara möjliga att köpa som tillbehör till byggsatsen. Först ut är dock dekaler för att märka modellen enligt leveransutförandet med blå-vit-röd färgsättning.

Läs mer om byggsatsen på Möllehems Gårdsproduktions hemsida.