Bilder från miniatyrjärnvägen i Gävle


Vid Järnvägsmuseet i Gävle finns en av Sveriges största järnvägar för fordon med spårvidden 144 mm och 184,5 mm. Fordonens skala varerar lite beroende på om man byggt smalspår eller normalspår.

Text & foto: Jocke Hultgren

Bilderna är alla tagna på Järnvägsmuseets Dag då en en mängd tåg var i trafik på anläggningen. På den större slingan (184,5 mm) rullade tre tåg med resande och på den mindre slingan (144mm) visades ett antal små ånglok upp.