På besök hos Gävle MJK


I en källarlokal under Järnvägsmuséet i Gävle har Gävle Modelljärnvägsklubb sin anläggning: Granholmen – Morrsundets Järnväg (GMJ). Hösten 2002 gjorde jag ett besök hos klubben och här kommer en kort artikel.

Klubben började bygga på den nuvarande anläggningen i mitten av 80-talet efter det att man fått tillgång till den välplacerade lokalen.

Den fiktiva förebilden
Anläggningen skall spegla förhållandet i området kring Gävle så länge som det funnits järnväg här. Man hade kanske kunnat göra en mer exakt modell av något utvalt avsnitt, men genom att ”hitta på” sin förebild så blir utrymmet för egna idéer och tankar större.


Morrsundets station

Granholmen är en industriort i inlandet, skogsindustrin är viktig. Förutom GMJ finns här den smalspåriga VGJ, Vesterlunda – Granholmens Järnväg. Från Granholmen leder järnvägen till mötesstationen Orrberget och vidare till Höjersvik som är den stora staden på anläggningen. GMJ delar här bangård med SJ:s elektrifierade huvudlinje som skär igenom ”regionen”.

Den privata GMJ leder vidare till Morrsundet som ligger ute vid kusten och här finns en hamn för export av trävaror och import av främst kol och olja till området kring GMJ.


Morrsundets Hamn

Fakta
Man har lagt 200 meter normalspår (H0) och 15 meter smalspår (H0e) och på anläggningen finns det omkring 120 växlar. ”Stambanan” är som sagt elektifierad, medan privatbanan fortfarande saknar kontaktledning.

Man kör med både äldre och moderna fordon, i stort sett allt som rullar ägs av medlemmarna och det kan således variera. På de visningar man har för allmänheten (alltid i samband med Järnvägsmuseets årliga höstevenemang, men även vid andra tillfällen) brukar det förekomma allt ifrån ånglok till moderna snabbtåg.