Reportage från Modelltåg-09


Traditionen att köra modelltåg på moduler på Järnvägsmuseet i Gävle lever vidare. Även i år lockade arrangemanget utställare och besökare från stora delar av landet.

Text & foto: Jocke Sannagård

Det var många gävlebor och tillresta entusiaster som lockades till Järnvägsmuséet i Gävle den gångna helgen (17 – 18 oktober) med anledning av evenemanget ”Modelltåg-09”. En tillställning då muséet fylls med moduljärnvägar i olika skalor och med olika förebilder.

Liksom förra året arrangerades en liten marknad med flera handlare som hade ett sortiment av både rullande material och tillbehör till den som var intresserad av att komplettera med något till den egna anläggningen. Det var dock inte denna som drog alla intresserade besökare. Trots ett avsevärt mindre mediaintresse från TV och tidningar i Gävleområdet om man jämför med förra året, så kom det ca 200 fler besökare i år. Under de båda dagarna besöktes museet i år av drygt 1600 personer. Det är uppenbart att evenemanget är uppskattat och blivit en hösttradition för många av deltagarna och besökarna.

En nyhet för i år var det att man valt att bygga samman de båda modulanläggningarna i H0. Ett förbindelsespår gjorde det möjligt att köra tåg mellan 2-rälsanläggningen i hall 6 och 3-rälsanläggningen i hall 5. Sammanlagt var drygt 150 moduler sammankopplade till en anläggning med drygt 200 meters körsträcka. Fortfarande dominerar 2-rälsdelen med ungefär tre fjärdelar av det totala antalet moduler. Att köra ett tåg från ände till ände på de båda anläggningarna tog omkring 50 minuter inklusive lokbyte vid övergångsstationen mellan 2- och 3-rälsanläggningarna.

Spårplanen man hade kommit fram till kändes i år mycket publikvänlig. Det har tidigare varit många moduler som inte direkt varit tillgängliga för besökare på muséet på grund av att andra moduler varit i vägen, men med en växande mängd moduler att välja mellan så hade man i år lyckats skapa en anläggning som till stor del gick att betrakta på en halvmeters avstånd. De tillfrågade deltagarna tycktes också uppskatta de körmöjligheter som de båda anläggningarna erbjöd.


Ett evenemang som detta kräver mycket förberedelser och friviliigt engagemang, många fanns på plats redan på onsdagen för att montera och börja testa in alla delar av anläggningarna. Det mesta av monteringen skedde under torsdagen och de båda H0-anläggningarna blev färdiga under torsdagskvällen inför helgens körning.

Det fanns flera anläggningar på plats på muséet, liksom förra året deltog Fniss/Slamra med en i huvudsak amerikansk N-skaleanläggning i hall 1 på muséet och i hall 4 hittade man Olle Frykmos moduler i N-skala med inspiration från Bergslagen. Här fanns även Jörgen Edgar som visade en del av sina handbyggda modeller av svenska och utländska lok och motorvagnar i både skala 1:160 och 1:87.

Många av deltagarna har lagt upp bilder från både förberedelser och körningen under helgen, dels på Svenskt Mj-forum, men även på sina egna hemsidor. Här följer flera länkar för den som vill se mer:

Bilder samlade på Svenskt Mj-forum och diskussioner om evenemanget från samma forum,
Håkan G:s bilder
, Leif Sjölunds bilder och Harald:s bilder