Svensk kylvagn från Hobbytrade


I mitten av augusti presenterade Hobbytrade de första CAD-skisserna på den kommande modellen av kylvagnen H/Ibcos.

Text: Jocke Hultgren

Hobbytrade har under sommaren inlett arbetet med utvecklingen av den tidigare aviserade modellen av en svensk kylvagn i H0, de första CAD-skisserna på den kommande modellen har presenterats på företagets hemsida, och man räknar med att kunna visa de första provgjutningarna i november.

Vagnstypen levererades som littera H till SJ under 40-talet och fick i samband med litterareformen 1967 beteckningen Ibcos. Kylvagnarna har framför allt använts för transporter av livsmedel. Kylan i vagnarna kom från is som man regelbundet fick fylla på genom luckor i taken.

Modellen kommer produceras med fyra olika nummer i det utförande vagnarna hade före litterareformen 1970 och två olika nummer i utförandet vagnarna hade efter densamma. De beräknas komma ut på marknaden under det första kvartalet nästa år och på hemsidan anges ett rek.pris på 288 SEK.

Svenskt distributör av Hobbytrades produkter är Brimalm Engineering, www.brimalm.com. Mer information om modellerna, bilder och tekniska specifikationer finns hos Hobbytrade, www.hobbytrade.dk.